rudolf gerat kniha 004V Kysuckej knižnici uviedli v stredu 24. júna 2020 novú knihu Rudolfa Geráta s názvom Kto sadil, kto sial.

24. jún je spájaný s magickým sviatkom letného slnovratu a tradíciou svätojánskych ohňov. V priestore letnej čitárne Kysuckej knižnice v Čadci sa však v tento deň rozhorel iný oheň - oheň priateľských stretnutí a spomienok pri príležitosti vydania najnovšej knihy Rudolfa Geráta „KTO SADIL, KTO SIAL“ s podtitulom „Polstoročie kultúry na Kysuciach“. Moderátorka podujatia Katka Šulganová privítala pozvaných vzácnych hostí, spolupracovníkov a priateľov autora z oblasti kultúry a umenia.

rudolf gerat kniha 001GerátovciV príjemnom prostredí letnej čitárne, okrem šumu stromov, zaznieval spev miešaného speváckeho zboru Kysuca, ktorý svoje vystúpenie začal príznačne piesňou „Kysuca, Kysuca...“ Rudolf Gerát si zaspomínal na začiatky kultúrneho rozvoja Kysúc pred polstoročím a na jeho postupné rozvíjanie vďaka zanieteným kultúrnym a osvetovým pracovníkom. Nová publikácia, ktorá tieto udalosti dokumentuje, bola slávnostné uvedená do literárneho života symbolicky - posypaním soľou. Novú knihu priniesla na terasu riaditeľka knižnice Janka Bírová a slávnostného aktu sa ujali traja spolupracovníci autora a kultúrnici - Miroslav Ďurica, Milan Čimbora a Alojz Vravník.

Stretnutie bolo výnimočné prítomnosťou a milými spomienkami ďalších spolupracovníkov a súputníkov autora. Svoju vďaku za dlhoročnú záslužnú prácu a vytrvalosť Ruda Geráta prišli vyjadriť osobnosti kysuckej kultúry ako Pavol Muška, Milan Gacík, Pavol Kužma, Peter Kozák, Jaroslav Velička, Katka Janesová, Mária Ščuryová a ďalší. Rozhovory a spomienky na zakladanie galérie, budovanie knižnice, Domu kultúry, divadelných, či speváckych súborov, organizovanie festivalov atď. sa prelínali s tónmi krásnych piesní a po mesiacoch, či rokoch našli ľudia opäť spoločnú reč a upevnili staré priateľské vzťahy. Ľudia, ktorí rozosievali kultúru a našli úrodnú pôdu v ochotných a talentovaných ľuďoch, môžu s radosťou žať a zbierať plody svojej záslužnej práce.

rudolf gerat kniha 004Rudolf Gerát a Katarína Šulganová

Spoluorganizátori podujatia Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Vydavateľstvo Magma v Čadci chceli týmto podujatím zároveň pripomenúť, že na dôležité medzníky našej minulosti nemožno zabúdať, ale ďalej rozvíjať základy kultúry, ktoré naši predchodcovia na Kysuciach položili. Práve tieto udalosti pripomína kniha Ruda Geráta „Kto sadil, kto sial. Polstoročie kultúry na Kysuciach“, ktorú odporúčame do pozornosti všetkých čitateľov. Publikácia je zároveň významným dokumentom nedávnej histórie nášho regiónu a mala by zdobiť knižnicu každého kultúrneho Kysučana. Prajeme príjemné čítanie a spomínanie.


Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: