vystava z kamena 002V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, je od 3. júna 2019 sprístupnená výstava neprofesionálneho výtvarníka z Dolného Kubína Mariána Lauka pod názvom „Rozprávka z kameňa“.

V živote pána Mariána Lauka zohrávalo kreslenie, fotografovanie a výtvarné umenie vôbec dôležité miesto. O tom svedčí aj prispievanie kreslenými vtipmi do časopisu Vinohrad, ktorý vydával Výskumný ústav vinohradnícky, je autorom ilustrácií knižky dolnokubínskeho spisovateľa Ľubomíra Schrameka a iných väčších, či menších výtvarných počinov. Hľadal však ďalšie výtvarné techniky v ktorých by mohol uplatniť svoje výtvarné záujmy. Zdrojom a inšpiráciou sa pre jeho ďalšiu tvorbu stáli prechádzky popri rieke Orave, kde zbieral riečne kamienky. Fascinovaný ich rôznorodými tvarmi a motivovaný animovaným filmom, začal sa venovať vytváraniu priestorových a scénických kamienkových obrázkov. S riečnymi kamienkami ešte ďalej pracuje tým, že ich brúsi do požadovaných tvarov, farbí ich a vlepuje na maľované podklady dosiek. Takto môžu riečne kamienky zažiariť vo fantastických výjavoch rozprávok, ale i rôznych žánrových motívoch.

Na vystavených obrázkoch sa môžeme stretnúť s postavičkami príbehov a rozprávok Tomom Sawyerom, Húskou, výjavom z poviedky Rysavá jalovica, Vílou Perutienkou, Cínovým vojačikom, alebo sa ocitnúť vo Sne v rozprávkovom lese. Z žánrových výjavov je zastúpený Betlehem, Kostol Všetkých svätých (Ludrová), Hrad Likava, Vlkolinec, či Moje hobby - huby. Farebnosť a čaro stvárnených námetov má predpoklad, že si získa nielen detského, ale i dospelého záujemcu o súčasné výtvarné umenie.

Srdečne pozývame všetkých fanúšikov čarovného rozprávkového sveta vytvoreného zriedkavou výtvarnou technikou. Táto netradičná výstava, ktorá sa nachádza v priestoroch Kysuckej knižnice, potrvá do 30. júna 2019.

Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: