sonka behunova mDňa 20. novembra 2018 sme v ZŠ s MŠ Podzávoz s ôsmakmi a deviatakmi privítali regionálnu spisovateľku Sonku Behúňovú, ktorá píše nielen lyrickú poéziu, ale aj prózu.

Keď organizujem besedu, primárnym cieľom je spestriť vyučovanie literatúry, priblížiť žiakov ku knihám, k našej školskej knižnici, ale aj poskytnúť im dáky nový zážitok, poznanie a informácie.

V utorok 20. novembra však k nám do Školskej knižnice Podzávoz zavítala obdivuhodná osoba, ktorá neuveriteľne pritiahla pozornosť žiakov. V ten moment, ako začala rozprávať, zaujala každého jedného v miestnosti. Každý ôsmak a deviatak, aj ten, ktorého je náramne náročné motivovať k pozornosti, sedel s úsmevom na tvári a nespúšťal oči zo spisovateľky a bývalej pani učiteľky náboženskej a etickej výchovy. Ako sama hovorí, bola za troch chlapcov, a práve preto má pochopenie pre všetkých žiakov, najmä pre tých s výchovnými problémami. Jej kniha poviedok nesie rovnaký názov – Za troch chlapcov. Je plná životných príbehov Sofie, ktoré pritiahnu mladého i staršieho čitateľa, pričom autorka využíva veľmi prístupný jazyk pre všetkých.

Sonka Behúňová spomínala na svoje detstvo, učiteľské časy, vyslovovala životné pravdy, osobné skúsenosti, spomienky na ťažké chvíle s chorou mamičkou, kedy aj mne citlivo hrala na strunách spomienok ma môjho ocka. Nedalo sa nesmiať pri jej veselých príhodách zo školských výletov, pričom každú chvíľu nezabudla okoreniť svoj prejav akýmsi vtipom či humornou vsuvkou. Smiali sme sa často nahlas a keď zazvonilo, nechceli sme ani odísť. Sama za seba musím povedať, že som bola natoľko zaujatá autorkiným rozprávaním, že som aj zabúdala ukončiť hodiny. Tento skromný človek je plný krásy, životnej skúsenosti a nekonečnej srdečnosti, ktorú rozdáva každému, s kým sa stretne.

V pamäti sa mi zaryla myšlienka, ktorú vyslovila: „Som sama, ale nie osamelá... Lebo mám veľa ľudí, ktorí ma majú radi. Rodina mi zomrela, sú už v nebi, ale tu na zemi mám veľa priateľov.“

Stretnutie so Sonkou Behúňovou neviem označiť inak ako slovami NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK. Tiež tento pocit môžete zažiť dňa 14. decembra 2018 o 16-tej hodine v Kysuckej knižnici, kde bude pani spisovateľka Behúňová krstiť svoju ďalšiu knihu. Patrí jej veľké ďakujem za nás všetkých a tešíme sa, kedy k nám do školy opäť zavíta. Bude nám cťou sa s ňou opäť stretnúť!

PaedDr. Ivana Kullová Matisková,
učiteľka SJL, DEJ a knihovníčka ZŠ s MŠ Podzávoz

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať