Hodina Dejepisu 1Dňa 13.12.2019 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo netradičné vyučovanie hodiny dejepisu.

Zámerom vyučovania v priestoroch knižnice bolo rozšíriť poznatky stredoškolákov o regionálne historické udalosti a súvislosti Kysúc a Žilinského kraja v kontexte slovenských i svetových dejín a zároveň im ponúknuť hodnotnú literatúru o danej problematike z knižného fondu Kysuckej knižnice na doplnenie informácií.

Netradičné vyučovanie regionálneho dejepisu absolvovali študenti Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Márie Goretti v Čadci. Otvorenú hodinu viedla PaedDr. Marcela Podmanická, ktorá svojim žiakom v úvode hodiny objasnila podstatu a význam regionálneho dejepisu. Prostredníctvom odbornej prednášky s pútavou prezentáciou, postupne žiakom predstavila hlavné udalosti zo slovenskej histórie a ich vplyv na náš región, pričom ku každej udalosti pridala zaujímavé informácie. Študenti sa na hodine dozvedeli o historických udalostiach a významných osobnostiach spojených s ich rodnými obcami a mestami nielen na Kysuciach, ale aj v celom Žilinskom kraji.

Hodina dejepisu

Kysucká knižnica v Čadci disponuje s bohatým knižným fondom odbornej literatúry a  môže ponúknuť všetkým čitateľom, hlavne žiakom a študentom, kvalitnú formu trávenia voľného času a zároveň pomocou inšpiratívnych a atraktívnych edukačných aktivít rozšíriť ich poznatky o regionálnom kultúrnom i prírodnom dedičstve. Veríme, že v budúcnosti sa stretneme v priestoroch našej knižnice s ďalšími žiakmi pri podobných vzdelávacích aktivitách.


Viera Višňáková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: