Nakresli si betlehemKysucká knižnica usporiadala aj tento rok už 15. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem.

Čadca dňa 13. decembra 2019 uskutočnilo slávnostné otvorenie a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem 2019. Toto podujatie  je určené pre žiakov základných škôl, hendikepované deti a mládež.


Kysucká knižnica usporiadala aj tento rok už 15. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem. Aktívne sa zapojili deti a mládež mesta Čadca a základných škôl nášho regiónu.

Konkrétne žiaci zo škôl: Špeciálna ZŠ v Čadci, Praktická škola v Čadci, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Čadci, ZŠ Rázusova, ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ s MŠ Podzávoz, ZŠ M. Mravca Raková a ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou.

NSB2

Túto výstavu tvorí 126 výtvarných prác, z ktorých po neľahkom rozhodovaní bolo ocenených 38. Deti boli za svoju tvorivú prácu odmenené pamätným listom,  darčekom, ktorého zakúpenie bolo podporené z finančnej podpory Mesta Čadca a betlehemským pexesom, zostaveným z už súťažiacich i nových výtvarných prác z tejto súťaže, ktorý vydala Kysucká knižnica v Čadci.
Na podujatí čakalo deti prekvapenie v podobe dreveného betlehemu, ktorého postavičky Svätej rodiny, novonarodeného Ježiška, troch kráľov, pastiera a zvieratiek si deti mohli sami zostaviť do výjavu a usporiadať do maštaľky. Kysuckej knižnici venovali ručne vyrezávaný betlehem manželia Mikovčákovci. V kultúrnom programe zazneli koledy a iné vianočné piesne v podaní žiačok ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Šimaškovej.
S krásnym detským prednesom vianočných básní vystúpili žiaci prvého ročníka ZŠ Rázusova Anetka Mikolková a Alexander Macejko. Zavítala k nám aj dlhoročná členka ochotníckeho divadelného súboru Jána Palárika v Čadci Katka Janesová a predniesla poviedku Kvety Daškovej: Ako zvieratká pomohli Ježiškovi.

Touto cestou im srdečne ďakujeme za ich vystúpenie na našom podujatí. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, pod vedením ktorých vznikli krásne, originálne a zaujímavé výtvarné práce, s ktorými sa deti zapojili do našej súťaže. Návštevníci Kysuckej knižnice v Čadci si túto výstavu môžu pozrieť do konca januára 2020.

Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: