kniznicaKnihy zrevidovali na menší počet a zakúpia nové, zaujímavé tituly. Vyradené knihy knižnica daruje občanom mesta či inštitúciám, ktoré prejavia o ne záujem.

Napriek tomu, že dnes si nájdete množstvo informácii online dokonca aj knihy, knižnice nestrácajú svoj význam. Ľudia naďalej radi čítajú "klasické knihy".
Ak máte záujem o vyradené knihy, vyzdvihnúť si ich môžete v mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou.

Nová koncepcia mestskej knižnice

Týmto krokom sa práve začína nová koncepcia fungovania mestskej knižnice. Primátor mesta Jozef Grapa rozhodol, že je potrebné využiť aktuálne obmedzenia, ktoré súvisia s pandémiou coronavírusu a zatraktívniť knižnicu. Vykonala sa nutná revízia a vyradili sa niektoré knižné tituly, o ktoré nebol dlhodobý záujem výpožičiek čitateľov a tituly, ktoré boli zakúpené vo veľkom množstve. Knihy zrevidovali na menší počet, čo mestu umožní kúpiť nové, modernejšie knihy pre čitateľov.

"Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, preto musí dostať nový rozmer a obsah svojej činnosti" zhrnul funkciu tohto zariadenia primátor mesta, Jozef Grapa.

"Prvou etapou bola spomínaná revízia kníh. Mesto každoročne nakupuje desiatky nových titulov a staré knihy zaberali miesto na regáloch. Knižnica pripomínala skôr skladisko ako miesto vzdelávania. S prvotným návrhom na likvidáciu vyradených kníh som nebol stotožnený, preto som navrhol, aby sa knihy darovali rôznym inštitúciám, domovom pre seniorov, školskej knižnici, či občanom mesta, lebo som presvedčený, že knihy sa nemajú páliť, ale radšej ponúknuť milovníkom beletrie “, povedal primátor.

Tým sa zmeny nekončia, v pláne je aj digitalizácia či rozšírenie priestorov

Druhou etapou bude digitalizácia knižničného fondu prostredníctvom integrovaného knižničného systému Clavius, ktorá umožní v reálnom čase vedieť, o ktoré tituly je záujem, ktoré sú momentálne vypožičané a ktoré k dispozícii. Výhodou bude, že si môžete dopredu objednať formou online výpožičky požadovanú knihu a jednoducho si prídete zarezervovanú knižku iba vyzdvihnúť, bez dlhého hľadania a zdržiavania sa.

Treťou etapou je rekonštrukcia a rozšírenie priestorov knižnice najmä pre najmenších čitateľov a matky s deťmi. Popri výbere, alebo čítaní kníh sa deti môžu zahrať v detskom kútiku a skamarátiť sa s knižkami.
Aj týmto spôsobom by radi privítali nových čitateľov a už od ranného detstva im vštepovali atmosféru mestskej knižnice, v ktorej nájdete všetky literárny druhy a žánre.

Knižnica nie je len o požičiavaní kníh. Mestská knižnica zakomponuje do svojej činnosti rôzne besedy pre deti, seniorov. V prípade záujmu sa zorganizujú i rôzne zaujímavé kurzy a náučné prezentácie.

Každá knižnica má svoju “dušu“, preto veríme, že cestu si nájde každý, kto rád číta a tak nezabíja svoje mozgové závity.

autor: redakcia
foto: pixabay.com

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: