kysucka kniznicaKysucká knižnica v Čadci a jej zamestnanci po takmer dvojmesačnej prestávke s radosťou sprístupnili svoje priestory a knižničný fond verejnosti.

Knižnica poskytuje svoje knižnično-informačné služby od 6. mája 2020 v pondelok - piatok od 8.30 hod. do 16.30 hod. Pozývame všetkých priaznivcov literatúry a čítania, deti, študentov, dospelých i seniorov, aby si opäť našli cestu do knižnice.

vystavy kniznicaKnižnica pracuje v rámci striktného dodržiavania určených hygienických bezpečnostných opatrení podľa podmienok Úradu verejného zdravotníctva SR. Z týchto dôvodov je vstup do knižnice možný len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom, šatkou, šálom a podobne. Pri vstupe do priestorov knižnice je potrebné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky. Vo vstupnom vestibule je vyčlenený priestor na vrátenie vypožičaných kníh, ktoré sú na 5 dní presunuté do karantény. Pri čakaní na evidenciu vrátených, alebo vypožičaných kníh je potrebné zachovávať minimálne 2 metrové odstupy medzi osobami.

Verejný internet je pre našich návštevníkov sprístupnený počas otváracích hodín. Knižnica poskytuje bez obmedzenia aj rešeršné služby, výpožičky z iných knižníc prostredníctvom MVS, rezervácie a odloženie dokumentov. Skenovacie a kopírovacie služby poskytuje knižnica v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. Okrem vypožičiavania si kníh a starších čísel periodík môžete využiť aj možnosť viazania bakalárskych a diplomových prác do hrebeňovej väzby, či laminovanie voľných listov.


Predaj platní a výstavy

Pre priaznivcov hudby a zberateľov ponúkame možnosť získať za zostatkovú cenu 0,30 € za kus vyradené a opotrebované vinylové platne a hudobniny. V prípade priaznivého počasia bude sprístupnená aj letná čitáreň. Nemôžeme však zatiaľ sprístupniť detský kútik pre najmenších návštevníkov knižnice a ich rodičov.

V mesiaci jún 2020 si môžu návštevníci pozrieť výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc, ktoré pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Bude to expozícia výtvarnej tvorby Michala Šima, ale aj výstava TRIO – jubilejná výstava z tvorby Nataše Lušňákovej, Emy Mosorovej a Barbory Šimáškovej. Vo vestibule knižnice sa môžete oboznámiť aj so zaujímavou keramickou tvorbou Margity Šupolovej.

predaj platni

Kysucká knižnica v Čadci vám priblíži aj výstavu historicky hodnotných a reprezentatívnych knižných publikácií z regionálneho fondu pod názvom „Z klenotnice kysuckého regionálneho fondu“. Medzinárodný deň detí chceme v knižnici osláviť zážitkovým čítaním rozprávok pre deti a pripravujeme i slávnostné vyhodnotenie anketovej čitateľskej súťaže „Kniha Kysúc 2019“, ktorá sa nemohla uskutočniť v apríli. Okrem podujatí a výstav v knižnici budeme pokračovať aj v ponuke online aktivít, ktoré nájdete na našej stránke. Pripomenieme si 100. výročie narodenia najobľúbenejšieho pápeža Jána Pavla II. prezentáciou „Ako byť dobrým človekom“ a zaspomíname aj na 12 ročníkov úspešného multižánrového podujatia pre mladých umelcov „Svätojánska poetická noc“.

Veríme, že ponuka nových knižných titulov a podujatí vás zaujme a zachováte i naďalej priazeň našej knižnici. Prajeme veľa zdravia, tešíme sa na vašu návštevu i sledovanie našich online aktivít na stránke Kysuckej knižnice v Čadci.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: