palarikova rakova 2021 003Najstaršia, najvýznamnejšia a najväčšia kysucká divadelná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby Palárikova Raková privítala v tomto roku priaznivcov divadla už po 53.-krát.

Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru. Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

palarikova rakova 2021 001Slávnostné otvorenie Palárikovej Rakovej

53. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Reklamnými partnermi podujatia boli Nadácia SPP, Slovenské elektrárne a Slovak Telekom.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Kysucká knižnica v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, Centrum voľného času Raková, Kysucká kultúrna nadácia, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca, Združenie Životnými cestami Jána Palárika, základné a stredné školy regiónu Kysúc, ZUŠ regiónu Kysúc, Teatro Colorato Bratislava, Divadlo zo Šuflíka Žilina, Creative Shows, s.r.o. Bratislava, ShowPortal Bratislava, Milka Zimková, Divadelný súbor Staškovan pri OÚ Staškov, Divadlo mladých Šuňava, Žabokrecké ochotnícke divadlo Žabokreky, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ j. Potočára a Dome kultúry v Čadci,Michal Lašut, fotograf – Fomi s.r.o., Kysucká televízia KTV Čadca a PROFIRTA PLUS, s.r.o. Čadca. Sponzorom podujatia bola COOP Jednota Čadca,s.d.

Mediálnymi partnermi boli týždenník KYSUCE, MY Kysucké noviny, MojeKysuce.sk, vRegióne,sk, TV SEVERKA, Rádio Frontinis, KTV, TV Raj, TAVES, RTVS, Rádio Regina.

palarikova rakova 2021 003Divadlo mladých Šuňava Zensky zakon

Súťažilo 5 ochotníckych divadiel

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. mal. Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti – vždy v posledný aprílový týždeň. Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo podujatie v roku 2021 preložené na druhý septembrový týždeň od 06.09. do 12.09.2021.

Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci a v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. Do 53. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo z celého Slovenska 18 divadelných súborov a 1 monodráma. Do súťažnej časti, ktorá sa konala v dňoch 06. – 12. 09. 2021, výberová porota vybrala 5 ochotníckych divadiel: DS Staškovan zo Staškova s inscenáciou textu Fera Liptáka, Dušana Dušeka a Martina Šulíka “Zabíjačka“, Divadlo mladých Šuňava s inscenáciou divadelnej hry J.G.Tajovského “Ženský zákon“, Žabokrecké divadlo s inscenáciou divadelnej hry Ferka Urbánka “Pani Richtárka“, DS Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou divadelnej hry Petra Karvaša “Nebo – Peklo“ a DS J. Vojtaššáka Zákamenné s inscenáciou divadelnej hry Mila Urbana “Beta, kde si?“. Zo zdravotných dôvodov a pandemickej situácie v predchádzajúcom období museli DS Jána Chalupku mesta Brezno a DS J. Vojtaššáka Zákamenné svoju účasť v súťažnej časti Palárikovej Rakovej zrušiť. I napriek tomu mala súťažná časť Palárikovej Rakovej v kontexte predchádzajúcich ročníkov relatívne vysokú úroveň.

palarikova rakova 2021 008Víťazný súbor DIVADLO MLADÝCH ŠUŇAVA

Súťažné predstavenia 53. Palárikovej Rakovej hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty Peter Kováč, dramaturg(Bratislava), členovia poroty: Jaroslav Valek, scénograf(Martin), Viktor Kollár, divadelný režisér (Bratislava), Ján Greššo, herec (Nitra), Ľubomír Paulovič, herec Činohry SND(Bratislava). Čestným porotcom bola v 53. ročníku Palárikovej Rakovej herečka Milka Zimková (Bratislava). Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia hodnotila aj porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Divadelného súboru EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry v Čadci pod vedením lektoriek Evy Matysovej, Dagmar Štekláčovej a Dagmar Jurgovej

Vo štvrtok 09. septembra sa v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej uskutočnilo slávnostné otvorenie 53. ročníka, počas ktorého hostí privítali organizátori prehliadky. V mene Žilinského samosprávneho kraja pozdravil hostí a divadelníkov riaditeľ Odboru kultúry Martin Hromada. Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Kajanková spolu so starostom obce Raková Antonom Heglasom oficiálne otvorili prehliadku. V tento deň sa zároveň v obci Raková uskutočnila Spomienková slávnosť pri pamätníku a soche J. Palárika na Námestí J. Palárika a Pietna spomienka pri rodnom dome J. Palárika.

V piatok 10. septembra počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 53. ročníka divadelnej prehliadky privítali hostí predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor mesta Čadca Milan Gura a starosta obce Raková Anton Heglas. Po zhodnotení výkonov ochotníckych umelcov predsedom odbornej poroty Petrom Kováčom, organizátori spoločne ocenili všetkých úspešných účastníkov tohtoročnej súťaže. Prítomní hostia večera si následne pozreli pohostinné divadelné predstavenie Martina Kukučína “Rysavá jalovica“ v podaní Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi.

palarikova rakova 2021 002Slávnostný večer za účasti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a ďalších hostí

Originálne sprievodné podujatia

Organizátori pripravili pre účastníkov a návštevníkov počas celého týždňa originálne sprievodné podujatia. Zaujímavosťou prehliadky bolo vystúpenie Živých sôch (Creative Shows Bratislava) stvárňujúce známe divadelné postavy, hudobné vystúpenie pedagógov ZUŠ M.R.Štefánika Čadca a pozvanie na Palárikovú Rakovú formou veselého sprievodu divadelníkov – členov Divadelného súboru EVA mestom Čadca.

Divadelnému sviatku sa tešila i široká verejnosť, žiaci základných škôl a študenti stredných škôl regiónu Kysúc. V Kultúrnom dome v Čadci boli pre verejnosť pripravené 3 pohostinné predstavenia. V utorok 07.09. sa predstavil Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA s inscenáciou “Žofia“ na motívy príbehu zo života Žofie Bosniakovej, v stredu 08.09. slovenská herečka Milka Zimková s tragikomickými monodrámami “Čas kikiríkania“, “Neveľo nás idze, neveľo nám treba“ a v piatok 10.09. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi s inscenáciou Martina Kukučína “Rysavá jalovica“. Pre žiakov základných škôl boli pripravené 4 pohostinné predstavenia. V utorok 07.09. sa predstavilo Teatro Colorato Bratislava s divadelnou inscenáciou “Louis Braille“ na motívy hry Beaty Panakovej “Na vlastných krídlach“ a v stredu 08.09. Divadlo zo šuflíka Žilina s divadelnou inscenáciou “Janko a Marienka“ na motívy rozprávky Pavla Dobšinského. Pre študentov stredných škôl boli pripravené v Dome kultúry v Čadci 2 súťažné predstavenia. V piatok 10.09. sa študentom obchodnej akadémie D. M. Janotu predstavilo Žabokrecké ochotnícke divadlo s inscenáciou Ferka Urbánka “Pani richtárka“, vo štvrtok 09.09. DS Staškovan odohral pre Strednú odbornú školu technickú divadelné predstavenie “Zabíjačka“ od autorov D.Dušeka, F.Liptáka a M.Šulíka.

S cieľom pestovať lásku k rodnému jazyku a úcty ku klasickým a súčasným dielam slovenských autorov bol pre pedagógov a recitátorov v regióne Kysúc v rámci sprievodných podujatí 53.Palárikovej Rakovej pripravený v pondelok 06.09.  odborný seminár “Umelecký prednes a divadlo“, vedený Ľubomírou Krkoškovou, herečkou Slovenského komorného divadla v Martine a zakladateľkou Súkromnej strednej umeleckej školy v Martine. Ďalšími sprievodnými podujatiami boli výstavy výtvarných a literárnych prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková “Ja a Divadlo“ v Kultúrnom dome J. Palárika v Rakovej, výstava výtvarných prác “Divadelné masky“ zo ZUŠ v regióne Kysúc a výstava kníh a dokumentov “Ján Palárik a Palárikova Raková“ z fondu Kysuckej knižnice v Čadci.

palarikova rakova 2021 005Ocenenie KKS v Čadci za tvorivý prínos slovenskému ochotníckemu divadlu - V.Benko

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sa 53. ročníka Palárikovej Rakovej nemohli zúčastniť víťazi divadelného festivalu DIDA PIVNICA, krajania zo srbskej Vojvodiny, ktorí bývajú súčasťou divadelnej prehliadky pravidelne každý rok v rámci MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA TVORIVÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU OCHOTNÍCKEMU DIVADLU bolo v tomto roku udelené Vladovi Benkovi, hercovi, divadelnému režisérovi a vedúcemu divadla COMMEDIA Poprad.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 53. Palárikovej Rakovej bola i napriek pretrvávajúcej nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou COVID – 19 a dodržiavaní nevyhnutných hygienických opatrení relatívne vysoká - 8 divadelných súborov, 10 divadelných predstavení, z toho 3 súťažných a 7 pohostinných, 6 sprievodných podujatí, takmer 120 účinkujúcich, spolu viac ako 2500 divákov, výstavy, prednášky, rozhovory, priateľské stretnutia, herci, režiséri, dramaturgovia, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.

Ďakujeme všetkým vám, vážení a milí priatelia, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom, podieľali na príprave a realizácii 53. Palárikovej Rakovej.

Kolektív KKS v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: