vsevedko 2019 kniznica cadca 002V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 6. novembra uskutočnilo krajské kolo literárnej a vedomostnej súťaže „Knižný Vševedko 2019“.

Múdre hlavičky zo základných škôl z regiónov - Kysuce, Horné Považie, Liptov, Orava a Turiec si preverili svoje vedomosti z rôznych oblastí, ale predovšetkým z literatúry. Knihovníkov i rodičov regionálnych knižníc srdečne privítala riaditeľka knižnice Janka Bírová. Trému súťažiacich hneď v úvode rozptýlil dídžej Radko Nekoranec a dievčatá záujmových krúžkov z Centra voľného Čadca. Hudba, spev i ukážky spoločenských tancov príjemne uvoľňovali atmosféru jednotlivých súťažných kôl. Porota konštatovala, že dievčatá čítajú a vedia viac, aj keď sa snažili aj šikovní chlapci.

V krajskom kole excelovala a vysokým bodovým náskokom zvíťazila Lia Potanková z Čadce, ktorá bola slávnostne korunovaná insígniami Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Kysuce obsadili i druhú priečku vynikajúcimi vedomosťami Paulínky Sýkorovejtretie miesto získala Alžbetka Štillová z Martina.

Súťažiaci si svoje vedomosti overili v písomnom teste, ktorý bol zameraný na literatúru a čítanie, pripomenuli si slovenské príslovia a porekadlá, prešmyčky či ľudové pesničky a svoju fantáziu a kreativitu mohli naplno prejaviť v tvorivej dielni návrhom vlastnej knižnej obálky. Otázky z rôznych oblastí pripravila a celú súťaž viedla pracovníčka úseku pre deti a mládež Kysuckej knižnice v Čadci Petronela Gavenčiaková. Všetci súťažiaci si okrem nových poznatkov a príjemných zážitkov odniesli knižné a vecné odmeny, ku ktorým patrila i knižka najmladšej kysuckej spisovateľky a ilustrátorky Ľubany Holeštiakovej – Dračie pestvá a iné čarodejstvá.

knizny vsevedko

Veríme, že táto knižka i celá súťaž bude motivovať ďalšie deti, aby kniha bola ich nerozlučným kamarátom a získavanie nových vedomostí sa stalo ambíciou úspešného štartu do života. Ďakujeme za výbornú spoluprácu Centru voľného času v Čadci i za finančnú podporu Spolku slovenských knihovníkov a knižníc a Občianskemu združeniu Literárny kompas. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov i v  nasledujúcom ročníku Knižného Vševedka.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
foto: Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: