duha turzovka aktivity 002Edukačno-osvetová aktivita v lete v Dúhe sa už stáva tradíciou – teraz bola témou ochrana detí pred násilím.

V Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Dúha Turzovka sa v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím konala dňa 22.07.2022 po štvrtýkrát edukačno-osvetová aktivita pod záštitou koordinátoriek ochrany detí pred násilím za územný obvod koordinácie Čadca, PhDr. Anny Bednárovej, za územný obvod koordinácie Kysucké Nové Mesto a Bytča, JUDr. Anny Zagrapanovej a odbornej garantky NSSDR Turzovka, PhDr. Kataríny Prengelovej, PhD.

duha turzovka aktivity 006

Obsahom tohtoročnej aktivity bola odborná diskusia na tému „Šikana a kyberšikana medzi deťmi a jej riešenie“, na ktorej sa aktívne zúčastnili odborníci zastupujúci subjekty participujúce na ochrane detí pred násilím, a to napríklad za: OR PZ Čadca – preventistka Mgr. Jana Zlochová, Okresný úrad Čadca, odbor všeobecnej vnútornej správy – vedúca Mgr. Renáta Golisová, pracovníci UPSVaR Čadca, oddelenie sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately – vedúca PhDr. Monika Halvoníková, Mgr. Marta Zubričanová, Mgr. Lenka Dürschmiedová, psychologička RPPS Mgr. Katarína Tatarková, za školy bola prítomná Mgr. Monika Cyprichová z Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca, školské úrady zastupovala p. Božena Holková z Mestského úradu Turzovka spolu s Bc. Silviou Stuchlíkovou, pracovníci Centra pre deti a rodinu Bytča, pracovisko Horný Kelčov, Poradenského centra Náruč Čadca, pracovníci NSSDR „DÚHA“ Turzovka a ďalší účastníci, ktorí si vzájomne vymenili odborné skúsenosti a príklady z praxe. Účastníkmi diskusie boli tiež zástupcovia laickej verejnosti spolu so svojimi deťmi.

duha turzovka aktivity 005 

duha turzovka aktivity 007 

Pre deti bolo pripravených mnoho aktivít od workshopu, kde si deti pod vedením pracovníčok Poradenského centra Náruč Čadca - Mgr. Jaroslavy Veselej a Mgr. Zuzky Saloňovej vytvárali darčeky pre seba a svojich blízkych, ako maľované kamene, maľované srdiečka, mydielka rôznych vôní a tvarov, až maľovanie na tvár, športové aktivity a súťaže pod gesciou dobrovoľníčok z radov pedagógov - Mgr. Jožky Comorkovej a Mgr. Mirky Mudríkovej i dievčat Barborky Dočárovej a Miriamky Michaliskovej, zároveň sa im týmto chceme veľmi pekne poďakovať.

duha turzovka aktivity 001

Deti, ktoré mali záujem, vytvárali spoločne poster na tému: „Čo robí svet krajším“. Osobitnými aktivitami bola účasť policajtov – psovodov, ktorí prišli s ukážkami, akú náplň „práce“ má taký policajný pes. Nechýbali ani dobrovoľní hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka s ukážkami svojej práce a tiež príslušníci PZ z OO PZ Turzovka, ktorí sa venovali diskusii na odbornú tému a deťom ukázali policajné auto a jeho funkcie. Energiu nám všetkým dodávalo rôzne občerstvenie vrátane už klasickej opekačky. 

duha turzovka aktivity 010

Cieľom aktivity bolo nielen informovať odbornú i laickú verejnosť o aktuálnom probléme šikany a kyberšikany prostredníctvom diskusie ale tiež realizovať pre deti preventívnu aktivitu spôsobom im blízkym formou hry, aktívnej účasti a spolupráce.  

Ďakujeme všetkým účastníkom aktivity, či už dospelým alebo deťom a tiež ďakujeme všetkým, ktorí nás v aktivite podporili akýmkoľvek spôsobom napríklad PhDr. Helenke Gajdošíkovej, MBA za vyrezávané srdiečka, PhDr. Anke Tomekovej za darčeky a ďalším dobrým ľuďom (vrátane zakúpenia občerstvenia a darčekov pre deti). Veríme, že sa nám aj do budúcnosti podarí zorganizovať ďalší už piaty ročník a spoločne pomôžeme riešiť násilie páchané na deťoch a zároveň mu prechádzať.

Autor: Anna Bednárová
UPSVR /Sekcia rodiny

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: