seniorske potulky 004Na činnosť kysuckých turistov seniorov by sa mohlo v trochu pozmenenom význame použiť aj známe porekadlo“ Babka k babce, budú kapce“, ktorého podstatou je šporenie. No nie vo význame šporenia, ale skôr nazbierania, nahromadenia.

 Títo fanúšikovia aktívneho pohybu a pobytu v prírode, za dobu, čo praktizujú svoje turistické potulky - od 4.6.2014, sa ich postupným absolvovaním – hromadením, dostali k úctyhodnému číslu 250.

Tieto jubilejné 250-te potulky sa uskutočnili v utorok 21. marca 2023. A aby bol aj vlk sýty aj baran celý z rána si naplánovali nenáročnú vychádzku zo železničnej stanice Staškov, cez Priečnicu, Šulkov Potok a Sklený Vrch s cieľom na chate Bukovina, kde potom túto udalosť spoločne oslávili. Týchto „jubilejných“ potuliek sa zúčastnilo 47 seniorov.

seniorske potulky 008

Úvodná časť „oslavy“ bola venovaná aj neodmysliteľnej štatistike: - na dosiahnutie počtu 250 potuliek bolo potrebných takmer 9 rokov – a zúčastnilo sa ich viac ako 4.050 účastníkov. Pri tom do konca roku 2020 (5,5 roka) bolo uskutočnených 144 potuliek (Ø 26/rok)s účasťou 1.996 seniorov (Ø 332 úč./rok) a v rokoch 2021-2023 (2,25 roka) 106 potuliek (Ø 47/rok) s 2.054 účastníkmi – čo je (912 úč./rok). Z tohto porovnania vidieť obrovský nárast záujmu o túto voľno časovú aktivitu - v novodobom vyjadrení, „po covide“.

seniorske potulky 014

Za celé obdobie organizovania potuliek sa do činnosti zapájalo viac ako 120 seniorov – samozrejme, že podstatná časť ich je z okresu Čadca a značná časť z okresu Kysucké Nové Mesto. No medzi pravidelnými účastníkmi bývajú aj seniori zo Žilinského a Bytčianskeho okresu. 

seniorske potulky 026 

seniorske potulky 032 

A pretože ku každému takémuto vyhodnoteniu patrí aj poradie jednotlivcov, tak originálny darček získalo týchto 10 najaktívnejších:

  • 1. Květuše Cisáriková, 192 účastí, Klokočov,
  • 2. Zlatica Svitková, 152 účastí, Čadca,
  • 3. Emília Vrábliková, 148 účastí, Vysoká nad Kysucou,
  • 4. Emília Beňová, 135 účastí, Vysoká nad Kysucou,
  • 5. Elena Flašíková, 128 účastí, Čadca,
  • 6. Piotrowská Antónia, 108 účastí, Čadca,
  • 7. Emília Lemešová, 102 účastí, Staškov,
  • 8. Anna Zemaníková, 99 účastí, Staškov,
  • 9. Mária Jantulíková, 94 účastí, Čadca,
  • 10. Jozef Adamec, 86 účastí, Makov.

Druhú časť potom tvorila, ako sa na dobrý kolektív patrí, zábava. Tú spestrili naši kamaráti heligónkári, ktorí kolegov nielen rozospievali, ale aj roztancovali a v potrebných prestávkach sa zasa spomínalo aj plánovalo.

seniorske potulky 037 

Záverom, ako je pri takýchto príležitostiach dobrým zvykom, chcem poďakovať personálu chaty Bukovina za ústretovosť , občerstvenie a prichýlenie v útulnom prostredí a turistom seniorom hlavne pevné zdravie a veľa zážitkov a kamarátskych stretnutí počas ďalšej 250-tky seniorských potuliek.

Text Anton Opial
Fotografie Miroslav Pavelek, Anna Zemaníková, Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: