skalite serafinov 013Na tejto prechádzke sa vyberieme do miestnych častí Serafínov a Kudlov v obci Skalité.

Trasa: Skalité, Kožák – Serafínov, žst. – espresso Snežienka – Serafínov – Kudlov – Kudlovci – Firkovci – Grešovci – Gocalovci – zast. SAD u Tomasa

Dĺžka: 5,5 km
Prevýšenie: + 125 m
Čas na prejdenie: 1:45 – 2:15 hod.
Nenáročná trasa, jednoduchá orientácia.

V rámci seriálu Skryté Kysuce pozývam po druhý krát poznávať obec Skalité, ktorá má dĺžku v smere západ - východ takmer 9 kilometrov. Osídlenie obce zasahuje v pomerne úzkom páse obe strany riečky Čierňanky. Stretnúť sa môžete aj s názvom Skaliťanka - tok od prameňa (tesne pod hranicou s Poľskom v miestnej časti Serafínov) po sútok s Čadečkou – Czadeczkou (prameniacou na juhozápadnom svahu Ochodzitej 895 m , wioska Koniakow, v susednom Poľsku) na rozhraní katastrov Skalitého a Čierneho.

Autor rigoróznej práce „Skalité - história najsevernejšej kysuckej obce“ v nej uvádza 89 pľacov - samôt jestvujúcich na území obce. Počas tejto prechádzky po „pľacoch“ obce Skalité môžete mať v určitých úsekoch pocit, akoby ste sa pohybovali okrajovými mestskými ulicami. Postupným rozširovaním intravilánov pôvodných pľacov dochádza k ich vzájomnému spájaniu do jedného celku a k optickému vymazávaniu hraníc medzi nimi. Dnes už len pamätníci povedia, kade prechádzajú pôvodné hranice, ktoré ich oddeľovali.

Východiskom tejto trasy je zastávka SAD Skalité,, Kožák“ (620 m) /f 1/. Postupne prejdete miestnymi časťami Serafínov a Kudlov a skončíte v miestnej časti U Tomasov. Z točne autobusu zabočte vľavo na cestu vedúcu popri železničnom násype. Po 60-tich metroch sa na križovatke pokračujte ľavou cestou stále popri železničnej trati /f 2/. Postupne prejdete nad pľacmi Za Kocurami a U Gamrota a prídete na železničnú stanicu Skalité, Serafínov /f 3/.
Železničná trať Čadca – Zwardoň bola po 4 roky trvajúcej výstavbe otvorená 3.11.1884. Na konci II. svetovej vojny bolo na trati poškodených 8 mostov. Osobná doprava na tejto trati bola obnovená od 27.6.0945, ale už len po stanicu Serafínov. K obnoveniu prevádzky do Zwardoňa došlo až 1. júna 1992.

skalite serafinov 005Kaplnka Panny Márie Pod Gomulkou

Za železničnou stanicou zabočte vpravo. V parčíku po ľavej ruke môžete vidieť pôvodnú zotavovňu pre železničiarov, ktorá bola otvorená v roku 1934. V šesťdesiatych rokoch bola zoštátnená a slúžila až do roku 1990 ako detská liečebňa. Po prekonaní riečky Skaliťanky prídeme k Espressu Snežienka /f 4/, ktoré je mimo prevádzky. No oproti je vybudované priestorné kryté posedenie s krbom, ktoré je možné využiť na oddych a posilnenie sa z vlastných zásob. Zabočte vpravo (ponad posedenie a oplotené ihrisko) a pokračujte po vrstevnicovej ceste popod lyžiarske vleky a na okraji lesa popri kaplnke Panny Márie Pod Gomulkou (tiež kaplnka pri Snežienke) /f 5/ pri ktorej sa po prvý krát stretnete so zastavením (II., druhým) Cezhraničnej Krížovej cesty .

Táto Krížová cesta má dĺžku 12 km. Začína prvým zastavením na štátnej slovensko-poľskej štátnej hranici v sedle Zwardoň v ktorom končí žltá turistická značka zo Skalitého, Serafínova, žst. Zastavenia I –V sú na území obce Skalité (štátna hranica, kaplnka Pod Gomulkou, kaplnka pri Skaľanke, nad osadou Skaľanka a na vrchu Skaľanka 867 m. Ostatné zastavenia vedú miestnymi časťami Zwardoňa a končia pri kostole vo Zwardoni.

Za potokom pokračujte ponad oplotenie rodinných domov /f 6/a v pľaci U Serafina pokračujte po miestnej asfaltke priamo bez odbočovania /f 7/. Po pol kilometri, na ktorom prejdete popri penzióne Mária (vľavo), prídete na križovatku miestnych ciest v pľaci Skaľanka. (Penzión Skaľanka – vpravo /f 8/ a predajňa Coop Jednota – za križovatkou). Vľavo v križovatke určite neprehliadnete murovanú kaplnku Panny Márie /f 9/ a tiež III. zastavenie spomínanej Krížovej cesty f 10/.


Pľace U Tvardoša, U Sojkov, Bulavovka a Chajsovka

Pokračujte rovno cez križovatku a aj v ďalšej časti „ignorujte“ všetky odbočenia vpravo /f 10/. Postupne prejdete pľacmi U Tvardoša, U Sojkov, Bulavovka a Chajsovka až k základnej škole v Kudlove, ktorej objekty sa nachádzajú vpravo od cesty. Pokračujte mostíkom ponad pomerne hlboké koryto Čaneckého potoka za ktorým zabočíte vpravo.

Na ďalšej križovatke v pľaci U Tatarkov pokračujte vľavo /f 11/ k mostíku cez Kudlov potok a za ním zase priamo „do stúpania“ k pľacu Kudlovci /f 12,13/. Krátko za ním sa dostanete na najvyšší bod stúpania, ktorý je takmer 70 m nad tokom Skaliťanky a núkajú sa z neho pekné výhľady nielen do údolia riečky Skaliťanky /f 14/, ale aj na protiľahlý svah. Potom začne cesta mierne klesať. Pod ďalším pľacom – Vyšní Firkovci pokračujte naďalej priamo aj napriek dopravnej značke upozorňujúcej na „slepú ulicu“ /f 15/.

skalite serafinov 017

Že je naozaj slepá zistíte hneď v susednom pľaci U Greši, keď spevnená cesta zabočí vpravo k domom č. 455 a 456.

Tu pokračujte (ako ináč než) priamo ponad oplotenie /f 16/ a po 100 m prídete na furmanskú cestu vedúcu po spádnici. Zabočte vpravo /f 17,18/ a klesaním cez pľac Gocalovci a mostíkom nad riekou Skaliťankou sa dostanete na hlavnú cestu v pľaci U Tomasov /f19/. Zastávka SAD „Skalité u Tomasa“ /f 20/sa nachádza 250 m poniže (za mostíkom zabočiť vľavo).

Zobraziť mapu: po kliknutí na obrázok mapy alebo na tento odkaz sa vám zobrazená časť ukáže v mape a môžete si s ňou manipulovať a získať podrobný priebeh trasy.

mapa skalite serafinov

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

 

0,00

   

620

Skalité, Kožák (zastávka SAD) ↗

0:22

1,05

30

 

650

Skalité Serafínov, zastávka ŽSR ↘

0:10

0,40

25

 

675

Espresso Snežienka ↘

0:08

0,40

10

10

675

Pľac U Serafina ↘

0:12

0,55

 

50

625

Skaľanka →

0,26

1,50

 

35

590

U Tatarkov →

0,25

1,15

50

 

640

U Greši → a po 100 m ↘

0:15

0,50

 

75

565

U Tomasov, hl. cesta ↗

0:05

0,25

 

10

555

Zastávka SAD U Tomasov

2:03

5,8

115

180

 

 

Vysvetlivky: →, ↘, ↗, - odbočiť priamo, vpravo, vľavo


Text a foto: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: