staskov osady 005Tentokrát sa prejdeme katastrom obce Staškov. Nenáročná trasa nás zavedie po osadách a samotách obce.

Trasa: Staškov, Potôčky (SAD)  -Mravcovci - Belkovci - Skalovka - Podkušovka - Kuchriská - Staškov, Polgrúň (SAD).
Dĺžka 9,4 km, + 332 , - 322 m, čas na prejdenie 3:15-3:45 hod.
Nenáročná trasa. Pozor na orientáciu od posledného domu v osade Podkušovka do sedla s lesnou cestou.

V tejto potulke po Skrytých Kysuciach sa prejdeme katastrom obce Staškov. Táto obec má vzhľadom na svoju rozlohu a tvar chotára najmenší počet osád a samôt zo všetkých hornokysuckých obcí. Okrem jedinej, osady Letovci, ktorá sa ako jediná nachádza na pravom brehu Kysuce v pohorí Javorníky, tesne pri hranici s katastrom obce Zákopčie, sa všetky ostatné nachádzajú v Turzovskej vrchovine – Predných vrchoch, prevažne medzi tokmi Olešnianky a jej ľavostranného prítoku Čierneho potoka na západnej strane a Bahanského potoka na strane východnej. Východná hranica prechádza najvyšším vrchom Predných vrchov Bahaňa 827 m.

K osade Mravcovci

Cestu po osadách a samotách začíname zo zastávky SAD Staškov, Potôčky, most (475 m), z ktorej prechádzame popri Hostinci Veselka až na koniec ulice, kde zabočíme vpravo /f 1/a pokračujeme 1,5 km po miestnej asfaltovej komunikácii /2,3/, ktorá od samoty Šimulacká (540 m) /f 4/strmo stúpa veľkým „esíčkom“ lesom a potom už medzi domami /f 5-7/ k zastávke SAD Staškov, Mravcov. Podľa informácii miestneho obyvateľa sa ale táto osada volá Lazy (560-575 m). Tesne pri točni autobusov sa nachádza, na naše prírodné podmienky, pomerne mohutný jedinec Agátu bieleho (Robinia pseudoacacia) /f 8/.

Do osady Mravcovci (555-575 m) /f 9-13/ musíme v smere našej cesty zabočiť pri zastávke SAD vľavo a cestou vedúcou rozložitým chrbtom s takmer nulový prevýšením prejsť ešte takmer 700 m. Od osady sa vrátime tou istou cestou na točňu autobusov.

staskov osady 011

Hneď po odbočení po ľavej strane upúta skupina siedmich mohutných jaseňov rastúcich okolo dosluhujúcej hospodárskej budovy /f 14/. Cesta k osade vedie medzi poľnohospodárskymi pozemkami z ktorých sa naskytajú pekné výhľady na osídlenie miestnej časti Potôčky v katastri obce Olešná, západným smerom (vľavo)/f 15/ a východným smerom na časť Hornokysuckého podolia od Rakovej po Čadcu s kulisou z kopcov Javorníkov a Kysuckých Beskýd /f 16/.

Cesta k chate Skalovka

Od zastávky SAD nás čaká klesanie až k Mravcovmu potoku dlhé 1,1 km. Hneď poniže zastávky minieme po pravej strane osadu Prachniarovci 550-565 m /f 17/ a o kúsok nižšie prejdeme osadou Duskovci (520-540 m) /f 18,19/. Za Mravcovým potokom prejdeme osadou U Belkov (460-480 m) /f 20-25/ a dostaneme sa na údolnú cestu vedúcu popri Bahanskom potoku, ktorý je hranicou katastrov Staškova a Rakovej.

staskov osady 028Touto cestou sa po 900 m dostaneme k chate Skalovka, ktorá ale „funguje“ v obmedzenom režime /f 26/. Domy za potokom, osada U Blažíčka (490-510 m) /f 27/,sú už v katastri obce Raková. Kaplnku Božieho Milosrdenstva /f 28/dal postaviť vdp. farár Justin Jurga a bola konsekrovaná  v roku 2002.

Aj ďalší úsek cesty pôjdeme údolnou cestou po pravej strane Bahanského potoka a odbočíme z nej pri sútoku s pravostranným prítokom Podkušovým potokom vľavo /f 29/. Cesta sa po 100 m odkloní od potoka vpravo a po strmšom stúpaní nás dovedie do osady Podkušovka (530-585 m) /f 30-34/rozloženej na hornom okraji rozsiahlych poľnohospodárskych pozemkov.

Cesta prístupná autom končí pri drevenici /f 35/ a ďalej už pokračujeme nespevnenou cestou miernym stúpaním hore lúkou /36/ k dreveničke na vysokých kamenných základoch /f 37/ od ktorej nás čaká 230 „dobrodružných“ metrov. Tesne nad chalupou je cesta eróziou vody premenená na hlboký výmoľ /f 38/. Po jeho prekonaní vchádza do smrekovej mladiny v ktorej sa nepoužívaním takmer stráca, ale znateľná je v celej dĺžke /f 39, 40/. Treba však držať priamy smer (cesta nemá na tomto úseku žiadne oblúky) a po 230 m nám dobrodružstvo skončí v rozložitom sedle severne od kóty Marguška 617 m /f 41/.

staskov osady 042

Zabočíme vpravo (na sever) a pri chatke - asi poľovníckej /f 42/ na opačnom konci sedla zase vľavo na odvoznú lesnú cestu. Turistické značky /f 43/, namaľované zelené (NCH Jozefa Kronera) aj pripevnené smerovky modrej cyklo trasy) by ste však v turistických mapách hľadali zbytočne. Nám však budú nápomocné hlavne po ďalších 550-tich m, v klesaní po prejdení potoka, kde sa odvozné cesty rozchádzajú.

Pokračovať budeme po tej vpravo (do stúpania) /f 44/ označenej týmito značkami a po odbočenie z nej musíme prejsť asi 700 m. Najskôr prejdeme ohyb cesty vpravo (cez hrebienok) a potom vľavo (nad prameňom potoka). Pred začiatkom ďalšieho ohybu vpravo dávame pozor na odbočku lesnej cesty vľavo /f 45/. Tá nás po strmšom začiatku privedie na lúky z ktorých sa nám čoskoro objavia strechy domov v osade Kuchriská (555-580 m) /f 46/. Medzi prvými domami sa cesta rozdvojí, no nám je to jedno po ktorej budeme pokračovať, pretože v spodnej časti osady /f 47-50/ sa obe zase spoja a po ďalších 600 m klesania prídeme na štátnu cestu.

K najbližšej zastávke autobusu zabočíme vpravo, prejdeme popri veľkej drevenej budove bývalej školy, postavenej v roku 1915 (nachádza sa po pravej strane) /f 51/, a po ďalších 150 m sme v cieli – o zastávku vyššie ako sme začínali, na zastávke Staškov, Polgrúň (495 m). V tesnej blízkosti zastávky je možnosť občerstvenia v miestnom pohostinstve /f 52/.

Zobraziť mapu: po kliknutí na obrázok mapy alebo na tento odkaz sa vám zobrazená časť ukáže v mape a môžete si s ňou manipulovať a získať podrobný priebeh trasy.

mapa staskov osady

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

0,00

     

475

SAD, Staškov, Potôčky, most

0:36

1,45

100

 

575

→ Lazy, zast. SAD Mravcov

0:27

1,50

12

12

575

→← do osady Mravcovci

0:24

1,30

 

110

465

↗ Belkovci, pri Bahanskom potoku

0:18

0,90

20

 

495

↗ chata Skalovka

0:11

0,55

15

 

510

→ Rázcestie pod osadou Podkušovka

0:20

0,75

70

 

580

↗ osada Podkušovka, posledný dom č. 778

0:07

0,23

35

 

615

→ do sedla, lesná cesta

0:02

0,12

   

615

↘ cez sedlo, na križovatku lesných ciest

0:13

0,55

30

45

600

↗ rázcestie lesných ciest

0:17

0,70

50

25

625

↘ po odbočku z lesnej cesty do osady Kuchriská

0:13

0,55

 

70

555

↗ Kuchriská, spodná časť osady

0:14

0,60

 

65

490

→ na štátnu cestu, pri bývalej (drevenej) škole Polgrúň

0:03

0,20

 

5

495

↘ zastávka SAD Staškov, Polgrúň

3:25

9,40

332

322

 

 

Vysvetlivky: →← - zachádzka tam a späť, ↘,↗, →- odbočiť vpravo, vľavo, rovno


Text a foto: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: