osady zakopcie 044 V tejto vychádzke za Skrytými Kysucami navštívime osady obce Zákopčie nachádzajúce sa na juhozápadnom svahu vrchu Vysoká 893 m a severnom svahu vrchu Solisko 883 m.

Celá táto severozápadná časť chotára Zákopčia gravituje a spadá do povodia rieky Kysuce.

Najvýhodnejšie je tento poznávací okruh začať aj skončiť v Podvysokej pri Motoreste, kde je zastávka SAD a tiež dostatok miesta na zaparkovanie auta.

Od zastávky SAD 450 m /f 1/sa vydáme po štátnej ceste smer Turzovka (Makov) a po necelých 200 m zabočíme na prvej križovatke vľavo /f 2/. Po 150 m prekrižujeme železničnú trať a pokračujeme najskôr asi 350 m v intraviláne – novostavby po pravej strane a vľavo za potokom objekty Kozej farmy – a potom tvrdou makadamovou lesnou cestou využívanou na prístup k pomerne veľkým osadám Zákopčia – Repčíkovci a Tutkovci.

Po asi 600 m od skončenia zástavby prídeme k sútoku potokov - priteká potok aj z našej pravej strany – a lesná cesta sa oblúkom zatáča vpravo. Tu treba zvýšiť pozornosť pretože budeme odbočovať vľavo. Odbočka je ale celkom zreteľná: odbočiť treba za osamoteným košatým smrekom vľavo /f 3/ na pôvodnú vozovú cestu, ktorá po asi 40-tich metroch prechádza brodom cez potok čo sme mali po ľavej ruke (vpravo medzi cestami je rozsiahlejšia lúčka trojuholníkovitého tvaru). Cesta sa pomaly trochu rozšíri a vzhľadom na to, že vedie takmer na úrovni potoka môže byť miestami aj trochu rozblatenejšia /f 4/. (V týchto miestach prechádza katastrálna hranica medzi Podvysokou a Zákopčím). To však skončí po 250-tich metroch na výraznej čistinke, kde treba odbočiť vľavo /f 5/ (nepokračovať popri potoku!)– cesta začne trochu strmšie stúpať do mladého asi 30 ročného smrekového porastu /f 6/. Ďalej to je už bez problémov, cesta stále stúpa a po 500 m prídeme na asfaltovú cestu v osade Škripkovci (575-595 m) /f 7-10/.

Ďalej pokračujeme po asfaltke, ktorá po prekonaní strmšieho stúpania skončí, a ďalej má cesta už makadamový povrch. Po 300 m cesta vchádza do lesa. Po pravej strane je na elektrickom stĺpe nn evidenčné číslo 30/05 /f 11 / a hneď za ním malá odstavná plocha – parkovisko /f 12/. Pozor, na tomto parkovisku treba odbočiť vľavo na nespevnenú lesnú cestu /f 13/. Táto potom vedie len miernym stúpaním a po 350 m prídeme do osady U Gaci (325-640 m) /f 14,15/.

Ďalej pokračujeme strmšie vpravo popri dome s bielou fasádou /f 16/ a ponad stodolu s červenou strechou /f 17/okrajom lesa. 25 m od stodoly zabočíme prudko vpravo do bukovo smrekového lesa /f18/na furmanskú cestu. Prekonáme tri krátke oblúky na dĺžke asi 150 m a v treťom cesta zabočí vpravo /f 19/ – je celkom zreteľná a vyjazdená. V ľavo pred nami v holorube sa čoskoro objaví výborný orientačný bod - krmelec pre zver /f 20/. Cesta ho stúpaním obchádza z pravej strany /f 21 / - pri spätnom pohľade vidieť osady Repčíkovci a Tutkovci /f 22/, ktorých návštevu necháme na neskôr) a nad ním pokračuje až na hrebeňovú zvážnicu po ktorej budeme naďalej stúpať vpravo/f 23/. Vľavo od cesty z holorubov sú veľmi pekné výhľady do Hornokysuckého podolia v úseku od Staškova po Podvysokú, na protiľahlú Olešnú, kopce Turzovskej vrchoviny a horizont tvorený hrebeňom Moravsko-sliezskych Beskýd od Veľkého Polomu cez dominantnú Lysú horu 1.324 m, Smrk, Knehyňu až po Čertův mlyn v Radhošťských Beskydách /f 24-28/.

Vpravo od tejto zvážnice sa nachádza samota Romanovci (692 m) /f 29,30/. Po zvážnici, ktorá môže byť po daždi nepríjemne rozblatená, alebo po lúkach nad samotou stúpame až na križovatku s makadamovou odvoznou lesnou cestou pod vrcholom kopca Vysoká, po ktorej sa vydáme vpravo /f 31 /a stálym, takmer kilometer dlhým klesaním – najskôr lesom a v druhej časti odlesneným terénom a lúkami, s peknými výhľadmi na Turzovku /f 32 /, prídeme na asfaltovú miestnu komunikáciu v sedielku nad miestnou časťou Zákopčia U Balalov. V križovatke po našej pravej ruke je kríž vedľa pomerne veľkej lipy /f 33,34 /.

Zabočíme vpravo po asfaltke, prejdeme nevýrazný hrebienok a už sme v osade Šemrovci (590-625 m) /f 35/. Na križovatke /f 36/ zabočíme vľavo popri dome s murovanou kaplnkou vo dvore /f 37/, prejdeme osadou /f 38-40/ a prístupovou cestou pôjdeme 1,1 km do osady Kontrovci. V asi 2/3 cesty sa nám naskytnú veľmi pekné pohľady na prejdené osady Škripkovci a U Gaci /f 41/. Pred vchodom do osady je na hneď na okraji lesa v oplotenom priestore murovaná kaplnka /f 42/. Po návšteve osady Kontrovci (590-615 m) /f 43-45/ sa k nej vrátime a pokračovať budeme vľavo /f 46/ po spočiatku vrstevnicovom úseku lesnej zvážnice, ktorá začne postupne klesať a skončí po 900 m až na spevnenej makadamovej údolnej časti lesnej cesty, po ktorej musíme v smere toku potoka, opakovane prejsť 1,6 km až do východiskového bodu pri zastávke SAD Podvysoká, Motorest, kde sme začínali.

 

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

       

450

SAD, Podysoká, Motorest

0:03

0,2

     

0:27

1,3

50

 

500

→ po odbočku vľavo z lesnej cesty /f3/

0:22

0,75

85

 

585

↗ do osady Škripkovci

0:08

0,3

25

 

610

→ po odstavnú plochu na okraji lesa

0:10

0,4

30

 

640

↗ do osady U Gaci

0:12

0,37

45

 

685

↘ stúpanie až na hrebeňovú zvážnicu, pri samote Romanovci

           

0:05

0,2

20

 

705

→ po lesnú cestu s makadamovým povrchom

           

0:17

1,0

 

75

630

↘ po križovatku s asfaltovou cestou (Kríž pod lipou)

0:05

0,23

 

15

615

↘ po križovatku v osade Šemrovci

0:26

1,4

10

25

600

↗ až do osady Kontrovci

0:02

0,15

     

Naspäť po kaplnku

0:20

0,8

 

95

505

↗ na údolnú lesnú cestu

0:27

1,6

 

55

450

→ do cieľa, zastávka SAD Podvysoká, Motorest

3:03

8,7

265

265

   

 

Autor textu a fotografií: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: