vysoka nad kysucou dybalka turisticka trasa 005Na tejto trase spoznáte desať osád a samôt vo Vysokej nad Kysucou - Vyšnom Kelčove. Trasa má zastávky: Vyšný Kelčov, U kostola – U Liskov – Skala – U Janošca – chata Kmínek – Volarská – U Kovoli – U Liskov – Vyšný Kelčov, U kostola.

Trasa: Vyšný Kelčov, U kostola – U Liskov – Skala – U Janošca – chata Kmínek – Volarská – U Kovoli – U Liskov – Vyšný Kelčov, U kostola.
Dĺžka 8,0 km, + 275 m , čas na prejdenie 2:55 hod.
Ľahká trasa, chata Kmínek – v lete možnosť kúpania.

Za poznávaním ďalšej pekne časti Kysúc vás pozývam do Vysokej nad Kysucou – Vyšného Kelčova kde spoznáme 10 nových osád a samôt.

Po vystúpení z autobusu, alebo zaparkovaní auta na parkovisku pred Jednotou (640 m) /f 1/, sa vydáme „späť“ – smerom na Nižný Kelčov. Po 100 m prídeme k TIM umiestnenému na ľavej strane cesty. Prvú časť našej trasy pôjdeme po modrej turistickej značke až k chate Kmínek. Po prejdení cca 70 m od TIM nás značka nasmeruje vpravo cez mostík ponad Kelčovský potok a po asfaltovej ceste čoskoro prídeme do pomerne veľkej osady U Liskov (640-680 m) /f 2,3 /. Na konci osady sa asfaltová cesta skrúca ostro vpravo /f 4/ a začína pomerne strmo stúpať až do osady Skala (745-785 m) /f 5,6/ Za poslednými dvoma drevenicami odbočí modrá značka vľavo na lesný chodník /f 7/– po ktorom už budeme pokračovať len s miernym stúpaním až k chate Kmínek. Po prvých 850 m, ktoré pôjdeme v lese, prídeme k osamotenej dreveničke v osade U Janošca (760-830 m) /f 8/, kde nás určite privíta štekotom pes. Pri dome, priamo pri chodníku, stojí vkusný drevený pútač /f 9/. Ak máme dosť času môžeme zabočiť vpravo a zájsť si (150 m tam a 150 m späť) obzrieť osadu U Trhanov (810-830 m) – vpravo od chodníka s úplne novými novostavbami dreveníc. Vľavo môžeme vidieť už nefunkčnú drevenú chatu U Janošca, postavenú tesne u hranice s ČR, ktorá skončila s prevádzkou okolo roku 1975.

Od smerovníka pokračujeme chodníčkom cez lúky cez susednú samotu U Hyla (790-805 m) /f 10,11 /. Od tejto osady prechádza chodník zase lesom, ktorý po 500 m skončí a my vyjdeme zase na poľnohospodárske pozemky u samoty Na Krajčovom (805-830 m) /f 12-14 /. Na ďalšom úseku po chatu Kmínek prejdeme postupne samotou U Segečov (U Čamanky) (800-815 m) /f 15,16 /, popri opustenom a  chátrajúcom domčeku (805 m) /f 17/ pri prameni jedného z mnohých bezmenných prítokov potoka Dybalka. Po ďalších 150-tich metroch prejdeme cez dvor samoty U Minarčíkov (810 m) /f 18/ a dostaneme sa na širokú cestu vedúcu k chate Kmínek.

Chata Kmínek (840 m) (www.chata-kminek.sk) je postavená tesne pri hranici s ČR, ktorá prechádza v ceste vedúcej popri chate. Hranica tvorí hlavné európske rozvodie medzi Čiernym a Baltickým morom. Otvorený bazén 20x12x1,7 m, vyhrievaný kúpací sud aj vonkajšie posedenie sú už na „moravskej strane“. Zaujímavosťou tiež je, že objekt chaty je postavený na katastroch obcí Vysoká nad Kysucou a Makov /f 19,20 /.

Od chaty budeme pokračovať po neznačenej trase. U murovanej kaplnky zabočíme popri ohnisku a murovanej elektrickej rozvodnej skrini vľavo /f 21/ smerom k okraju lesa popri ktorom vedie lyžiarsky vlek. Chodníček ktorým budeme pokračovať je už od okraja lesa pomerne široký a dobre viditeľný /f 22/. Po chodníčku pôjdeme najskôr lesom a potom po zalesnenom holorube. V lese, asi 15 m za holorubom, sa chodník napojí na lesnú cestu a z pravej strany sa napojí červená turistická značka. Ńou sa potom necháme viesť až k TIM Volarská. Najskôr ale prídeme k prvej drevenici v osade Kornačovka (785-795 m) /f 23/. Popri plote vľavo po osobnými autami vyjazdenej ceste po lúkach, skrúcajúcou sa stále mierne vľavo, pomedzi oplotenie ovocných stromčekov, si môžeme zájsť obzrieť dve odľahlé fotogenické dreveničky patriace k tejto osade /f 24,25/ od ktorých sa treba vrátiť späť. Červenou značkou potom ešte pokračujeme okrajom lesa popri osade Kornačovka /f 26/ ešte 300 m až na koniec lúk, kde značka opäť vchádza do lesa. Je to asi 40 m pred TIM, ktoré vidíme pred sebou v lese.

A teraz pozor – dôjde k zmene trasy!!!
Tesne pred vstupom červenej značky do lesa je na ľavej strane skupina javorov a na jednom z nich je červená značka /f 27/. Postavte sa tak, aby ste mali túto značku pri pravej ruke. Pred Vami – severným smerom – sa v okraji lesa javí priesek /f 28/ a doňho si to treba nasmerovať. Lúkou (cesta je tu nevýrazná) schádzame mierne vpravo – popod výraznú medzu po našej ľavej ruke /f 29/. Po 70-80 tich metroch je už cesta ktorou budeme schádzať k potoku Dybalka zreteľná. Po vyjdení z lesa prídeme na rozsiahle lúky patriace k osade U Kovoli (715-725 m) /f 30-32/. Cesta ktorou sme prišli sa napojí na lesnú cestu. Zabočíme vpravo – pokračujeme v smere toku vody po skládku dreva /f 33/ a potom už spevnenou odvoznou cestou. Po 750 m prídeme na asfaltovú cestu za osadou U Liskov v mieste jej ostrého lomu, kade sme našu trasu začínali. Cez osadu U Liskov prídeme zase do východzieho miesta U kostola.

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

       

640

Zastávka SAD Vyšný Kelčov, Jednota (U kostola)

0:15

0,80

25

 

665

Ostrá zákruta za osadou U Liskov ↘

0:22

0,70

95

 

760

Osada Skala, u d. č. 820 ↗

0:18

0,85

35

15

780

U Janošca (U Kuby)

0:40

1,60

90

25

840

Chata Kmínek

0:12

0,60

 

40

800

↗ Chodníčkom po červenú značku

0:06

0,30

 

15

795

Po červenej značke Osada Kornačovka

0:10

0,40

20

20

795

Zachádzka →←

0:06

0,30

10

20

790

Chodníčkom k TIM Volarská ↗

0:12

0,55

 

70

720

Osada U Kovoli – až na lesnú cestu ↘

0:21

1,10

 

55

665

Popri potoku Dybalka späť k asfaltovej ceste

0:13

0,80

 

15

640

→ Vyšný Kelčov, U kostola

2:55

8,00

275

275

   
Vysvetlivky: →← - tam a späť - pokračovať rovno, ↘,↗ - odbočiť vpravo, vľavo

 

Autor textu a fotografií: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: