makovNa tejto trase spoznáte osady obce Makov. V rámci trasy sa dostanete i do najvyššie položenej samoty na Kysuciach.

Trasa: Makov,Kopanice-U Papaji – Brest – Čučiaky – Fabše – Kypusovci – Trebulovci – U Baculov – U Lovasov – U Bobikov – Nová Dedina – U Valičkov – Predná a Zadná Buková – U Koleňákov – U Šubíkov – Makov, žel. stanica.
Dĺžka 13,5 km, + 406 , - 549 m, čas na prejdenie 4:20-5:00 hod.
Stredne ťažká trasa, v prvej tretine treba dávať pozor na turistické značenie.

V tejto časti predstavím osady Makova, miestna časť Kopanice, nachádzajúce sa v Javorníkoch – presnejšie v podcelku Vysoké Javorníky.

Na úvod sa trochu dotknem histórie. V monografii obce Makov sa mimo iného dočítame, že: „Obec vznikla spojením častí siedmich dedín v roku 1895“. Boli to obce Vysoká, ktorej bol Makov dovtedy súčasťou a Kolárovice, Petrovice, Pšurnovice, Setechov a Štiavnik, územia ktoré sa expanziou osídľovania dostali z južnej strany Javorníkov až za javornícky hrebeň po tok rieky Kysuce. Vyčlenenie týchto území z pôvodných katastrov malo svoje opodstatnenie, pretože tieto časti chotárov vzhľadom na ich veľkú vzdialenosť od centier svojich obcí boli už viac ako 100 rokov pred týmto vyčlenením cirkevnými filiálkami patriacimi pod farnosť Vysoká nad Kysucou.

Dnešná trasa Skrytými Kysucami povedie práve týmto delimitovaným územím.


Uvidíte brest U Papaji

makov osady 004Trasu začíname od zastávky SAD Makov, Kopanice – Papaje (705 m) /f 1-3/. Najskôr robíme zachádzku proti toku potoka k chránenému najstaršiemu brestu na Kysuciach, k brestu u Papaji /f 4,5/. Po návrate na zastávku SAD zabočíme vľavo na miestnu komunikáciu po ktorej prídeme po 180 m na križovatku, kde zabočíme vľavo a napojíme sa na miestne značenie (štvorec tvorený bielo zelenými trojuholníkmi, ktoré budeme sledovať nasledujúce takmer 2 km. Prvé dve osady Čučiaky (730-755 m) /f 6-9/ a Fabše (775-790 m) /f 10-12/ sú prístupné aj osobnými autami a nie je tu žiaden problém s orientáciou. Od osady u Fabši je potrebné venovať sledovaniu turistickej značky zvýšenú pozornosť. Značenie je už dlhšiu dobu neobnovené, ale v problematických miestach dostatočne husté – „na dohľad“.

Pôvodný chodník k „zadným osadám“ Kypusovci a Trebulovci  je ich obyvateľmi čoraz menej používaný a tým aj slabšie znateľný v teréne /f 13-15/, preto treba venovať sledovaniu značky zvýšenú pozornosť, ktorú budeme potrebovať na vzdialenosti 800 m pokiaľ sa nedostaneme popod samotu Kypusovci ( 860-870) /f 16-18/ k „poslednej“ samote Trebulovci (830-850 m) /f 19-22/. Od nej už pôjdeme opäť cestou zjazdnou aj osobnými autami a veľkým esíčkom zídeme na lesnú cestu k turistickému informačnému miestu (TIM)„ČEMERKY 803 m“ /f 23,24/od ktorého už budeme pokračovať, opäť bez problémov s orientáciou. Po červenej turistickej značke, ktorá vedie po spevnenej lesnej ceste sa po 1,9 km dostávame do rozložitého sedla „Vlčia jama“, s TIM U LOVASOV, SEDLO, 890 m /f 25/.

Na stĺpiku sa nedá prehliadnuť drevená smerovka s názvom Porazisko. V histórii obce Makov, na obecnej web stránke, sa k tomuto miestu dočítame: „Práve táto lokalita na území dnešného Makova je spojená s obdobím najväčšieho protihabsburgského povstania v bývalom Uhorsku, ktoré viedlo sedmohradské knieža František II. Rákoczi. Na porazisku, ako ho miestni ľudia nazvali, boli pochovaní mŕtvi kuruckí vojaci a na mieste bitky sa dlhé roky nachádzali pri obrábaní pôdy zvyšky vojenskej výstroje a výzbroje. Toto miesto v tôni makovských lesov pod Čemerkou bolo dlhé stáročia skryté pred očami návštevníkov ako kus dávno zabudnutej histórie“. Na Porazisku je umiestnená informačná tabuľa.


Navštívite najvyššie položenú samotu na Kysuciach

A teraz zase späť do sedla. Vľavo stojí kríž /f 26/ a oproti nemu „mestská smerovka“. Zo sedla pokračujeme severným smerom, na križovatke po 70-tich m pokračujeme vľavo – „do kopečka“. Na lúke natrafíme na modrú značku (TIM je vľavo od cesty). Tu odporúčam zabočiť vľavo (sz) a urobiť asi 320 + 320 m dlhú zachádzku k samote U Baculov (895-910m) /f 27-29/. Je to najvyššie položená samota na Kysuciach, ak nepočítame sezónne sídla – cholvarky v Bystrickej doline.

makov osady 027


Vzácna kamenná kaplnka

makov osady 035Vrátime sa späť k TIM a pokračujeme po modrej značke, ale už sv smerom, k osade U Lovasov (880-895 m) /f 30-34 / rozloženej na južnom svahu Papajovej Kykule (Baculského vrchu) 966 m, ktorý v minulosti poskytoval nádherné ďaleké výhľady po ktorých už niet dnes ani náznaku. Za osadou v lese stojí vľavo nad cestou kamenná kaplnka /f 35/ o ktorej sa na web stránkach obce Makov dozvieme, že ju: Postavili pred 100 rokmi pán Prda a miestni rodáci.

Od kaplnky v stálom klesaní, ktoré prechádza v strednej časti pomerne mokrým terénom, prídeme po 1,7 km na ktorom klesneme o 200 m výšky, do osady U Bobikov (725-765 m) /f 36-39/. Komu nevadí prejsť asi 350 m na viac môže v križovatke, kde modrá značka zabočí prudko vpravo, pokračovať vľavo po vrstevnicovej ceste cez osadu /f 40,41/ a zájsť do osady Nová Dedina (710-730 m) /f 42-45/ a cez ňu pokračovať po osadovej ceste k potoku pod osadou U Valičkov /f 46/, kde prídeme na cestu s asfaltovým povrchom. Na „asfaltke“ zabočíme vpravo a po 80-tich m prídeme opäť na modrú značku k TIM U VALIČKOV, kde nás modrá značka nasmeruje vľavo /f 47,48/.

Z cesty kúsok za osadou sa nám vľavo naskytne (viac krát) pekný pohľad na osadu U Dibalov (660-670 m) /f 49/. Z hrebienka na ktorom cesta i modrá značka prudko zatáča na jv a začína stúpať severným svahom Kykule 926 m sa postupne začínajú za chrbtom „otvárať“ výhľady severným smerom na Turzovskú vrchovinu (Zadné vrchy) /f 50/. Vľavo sú domy Prednej Bukovej (710-740 m) /f 51,52/. Po pomerne strmom stúpaní značka zabočí vľavo a po vrstevnici nás dovedie na Zadnú Bukovú (780-800 m) /f 53,54/ a pár metrov ďalej do pomerne veľkej osady U Koleňákov (760-790 m) /f 55-59/ odkiaľ nás už čaká len klesanie až do cieľa v Makove ústredí. Za nevýrazným hrebienkom prejdeme do miestnej časti Čierne a cez osadu U Šubíkov sa dostaneme na hlavnú cestu z Makova do Čierneho po ktorej to máme do ústredia obce (BUS) 900 m a na železničnú stanicu ešte o 300 m viac.

Zobraziť mapu: po kliknutí na obrázok mapy alebo na tento odkaz sa vám zobrazená časť ukáže v mape a môžete si s ňou manipulovať a získať podrobný priebeh trasy.

mapa makov kopanice

Čas

Údaje o trase

Text

Jedn.

km

+m

-m

n. v.

       

705

SAD, Klokočov, Hrubý Buk, ZŠ ↘

0:22

1,0

39

39

737

→← k Brestu a späť

0:04

0,15

22

 

725

↗ 150 m na miestnu zelenú značku

0:13

0,45

55

 

775

↗ cez osadu Čučiaky ado osady Fabše

0:35

1,5

81

46

835

↘ k TIM ČEMERKY 803, červená značka

0:40

1,9

60

 

895

→ po les. ceste do sedla Vlčia jama, TIM U Lovasov, sedlo

0:04

0,2

5

 

900

↗ cez sedlo po modrú značku

0:09

0,7

29

29

900

→← do osady U Baculov

0:13

0,8

 

25

875

→ ku kaplnke za osadou U Lovasov

0:30

1,2

 

140

735

→ do osady U Bobikov

0:09

0,45

10

20

725

↗ do osady Nová dedina

0:08

0,43

5

37

693

↘350 m na asfaltku, ↘80 m k TIM U Valičkov

1:20

3,4

100

190

603

→na štátnu cestu Makov - Čierne

0:24

1,3

 

23

580

→na železničnú stanicu Makov

5:00

13,48

406

549

 

 

Vysvetlivky: →← - zachádzka tam a späť, ↘,↗, →- odbočiť vpravo, vľavo, rovno

Text a foto: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: