kornicka brazda staskov rakova 026Nenáročná trasa po Kornickej brázde má zastávky: Staškov, Jelitov Čečotka - Bazgerka – Za Bahaňou – Raková, Korcháňovci.

Nenáročná trasa, červená turistická značka
Dĺžka trasy 4,9 km, +210 m, -204 m, čas 3:30 – 4:00 hod., (osady, výhľady, zaujímavosti).

Na úvod trochu zemepisnej orientácie. Zastávka SAD Staškov, Jelitov Čečotka sa nachádza na rozhraní dvoch podcelkov Turzovskej vrchoviny. Vľavo (smerom k Hrubému Buku) začínajú Zadné vrchy a vpravo sú Predné vrchy, ktorých najvyšším vrcholom je Bahaňa 827. Červená značka vedie ďalším (zo štyroch) podcelkov Turzovskej vrchoviny – Kornickou brázdou, ktorá po ľavej strane vytvára hranicu s Moravsko sliezkymi Beskydami – podcelkom Zadné hory. Trasa vedie katastrami obcí Staškov a Raková.

Od turistickej orientácie (530 m) /f 1/ sa celou trasou budeme pohybovať po červenej turistickej značke. Začneme / stúpanie cez osadu Bazgerka (530-565 m) /f 2/ a pokračujeme 1,7 km stúpaním cez osadu Za Bahaňou (575-675 m) /f 3-8/. Po prejdení 120 m od poschodového domu č. 811 /f 9/ prídeme na križovatku. Cestou odbočujúcou vľavo môžeme po prejdení cca 180 navštíviť samotu Kohútia Jama (645-660 m) /f 10-11/ od ktorej sa treba vrátiť späť. Pri spätnom pohľade vidíme pokračovanie Kornickej brázdy smerom na západ medzi kótou Hlinené 875 m a Uhorskou 1029 m /f 12/. Pokračujeme v stúpaní, vpravo ešte dve rekreačné chalupy /f 13-14/, až do rozložitého sedla (700 m), ktorým prechádza katastrálna hranica medzi obcami Staškov a Raková a značka náučného chodník J. Kronera tu odbočí vľavo do lesa.

Zo sedla sa ukážu prekvapivé pohľady na Sliezske Beskydy s Ochodzitou 895 m, Baraniou horou 1220 m aj najvyšším vrcholom Skrzyczne 1257 m, ktoré za dobrej dohľadnosti určíme podľa dobre viditeľného vysielača /f 15-16/. Zo sedla pokračujeme stále po červenej značke, teraz už len klesajúc, cez osadu Školníkovci (660-670) /f 17-20/. Z lúčnatých pozemkov vpravo od cesty sa pri schádzaní naskytnú pekné výhľady na osady v závere Korcháňovskej doliny /f 21/. Klesanie skončí až v potoku osada Repčákovci (575-595 m) /f 23-26/. Osadou Repčákovci zídeme k zastávke SAD Repčákovci (560 m) /f 27/. Zabočíme vpravo a po štátnej ceste, z ktorej sa môžeme za pekného počasia potešiť pohľadom na Veľký a Malý Rozsutec /f 28/ zídeme popri filiálnom kostole sv. Cyrila a Metoda /f 29/, postavenému zásluhou vdp. farára Justina Jurgu, konsekrovanému v roku 1991 k zastávke SAD Raková-Korcháňovci 550-560 m /f 30-32/. V susedstve oproti sa nachádza predajňa potravín a pohostinstvo.

Tí čo majú dosť síl, alebo nie sú v časovej tiesni môžu pokračovať podľa popisu Trasy 5, Kornická brázda 2 na konečnú zastávku MHD  Milošová, Megoňky, prípadne až na železničnú zastávku Mosty u Jablunkova.

Čas

Tech. údaje

Text

Post

Jedn.

km

+m

-m

n.v.

08:40

       

530

Zo zastávky SAD Čečotka

           

Cez osadu Za Bahaňou

09:11

0:31

1,70

150

 

680

Odbočka do Kohútovej Jamy ↗, →←

27

0:16

0,46

20

20

660

Späť na turistickej značke ↗

37

0:10

0,55

40

 

700

Hranica katastrov Staškov-Raková – výhľady ↘

48

0:11

0,33

 

35

665

Školníkovci

10:14

0:26

0,80

 

80

585

U potoka Repčákovci

25

0:11

0,60

 

25

560

SAD Repčákovci

34

0:11

0,45

 

20

540

SAD Korcháňovci

1:56

1:16

4,89

210

204

   

Vysvetlivky: ↗ - odbočiť vľavo, ↘ - odbočiť vpravo, →← - odbočenie tam a späť


Autor textu a fotografií: Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: