cierneObec Čierne leží na severozápadnom Slovensku na mieste, kde sa spájajú hranice troch krajín - Poľska, Českej republiky a Slovenska. Z českej strany susedí s obcou Hrčava, z poľskej s obcou Javorzynka.

História

Podľa kronikára dostala obec svoj názov kvôli tomu, že územie bolo pokrývané tmavými čiernymi horami. Ľudová tradícia zase hovorí, že má obec svoj názov podľa čiernej rašelinovej zemi. Iné pramene spomínajú, že názov pochádza zo slova „crn – crné miesto“, ktorým starší ľudia pomenovávali nezarastené miesta pod húštinou pred vrcholom hory.

Najvýznamnejším údajom o počiatku obce je urbár Budatínskeho panstva z roku 1690 s údajom, že sa obec začala stavať v roku 1645.

Pamiatky

  • Kostol sv. Ignáca z Loyoly - Jednou z najvýznamnejších pamiatok je kostol sv. Ignáca z Loyoly, ktorý je postavený  neogotickom štýle. Má jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý krížovou štukovou klenbou a medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi sa do pilierov.
  • Pamätník padlým v prvej svetovej vojne - Zásluhu na zhotovení pamätníka mal vtedajší okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay. Sochu dal vyhotoviť sochár a kamenár Jozef Vít z Konechlumi u Jičín. 19.9.1932 bol slávnostne odhalený. Obec ho neskôr zrekonštruovala a premiestnila na tichšie dôstojnejšie miesto.
  • Pamätník padlým v druhej svetovej vojne - Pamätník je umiestnený v centre obce neďaleko obecného úradu. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1975, sprístupnený bol v deň 30. výročia vypuknutia SNP. Od tohto dátumu sa oslavy výročia SNP konajú vždy na tomto mieste.
  • Kostol sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci - V novodobých dejinách, keď sa Čierne už rozrástlo na veľkú obec, bolo potrebné postaviť kostol, ktorý by slúžil veriacim na Vyšnom konci. Myšlienka si našla veľa zástancov, a tak obec spolu s farnosťou mohli pristúpiť k príprave a realizácii stavby. Kostol bol dokončený ani nie tri roky od jeho začatia a dňa 6. decembra 2008 bol slávnostne posvätený.


Turistika

Trojmedzie

Ide o miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov: Slovenska, Česka a Poľska. Stalo sa symbolickým miestom, kde sa spájajú tri spriatelené krajiny, preto sa na tomto miesto konajú kultúrne, športové a duchovné podujatia.


Šance-Valy

Hranica Šance-Valy predstavuje z historického hľadiska významné miesto – obranné valy boli postavené proti tureckému nebezpečenstvu. Neskôr, v 17. storočí, slúžili ako obrana Sliezska proti vpádom uhorských povstaleckých vojsk v období protihabsburských postavení a na obranu územia Těšínskeho kniežatstva. Pozostatok tohto systému v dĺžke asi 2,5 km je zachovaný v Čiernom – lokalite Valy. Celý systém dopĺňali ďalšie „šance“ - nachádzali sa v Čadci nad Sútokom Kysuce a Čierňanky, ďalšie boli vo Svrčinovci.

Pre obec majú zvyšky veľkú hodnotu. Podarilo sa ich zachrániť keď sa plánovala projekcia medzinárodnej diaľnice, ktorá mala viesť cez toto územie.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: