regionalny snem kst 001V piatok 25. marca 2022 v Čadci, sa uskutočnil Regionálny snem Klubu slovenských turistov z regiónu Kysúc, ktorý sa koná pravidelne raz za štyri roky. Účasť nominovaných turistov z jednotlivých kysuckých turistických klubov bola takmer 96%, čo svedčí o vysokom záujme ďalšieho smerovania turistiky nielen na Kysuciach, ale aj na Slovensku.

Riadením a moderovaním snemu sa úspešne zhostil tajomník Regionálnej rady Klubu slovenských turistov a predseda TO Svrčinovec, Stanislav Mrázik. Počas programu, vystúpil so správou o činnosti za uplynulé štyri roky, predseda Regionálnej rady KST Čadca František Žabka. Podrobne zhodnotil uplynulé obdobie, ktoré negatívne ovplyvnila celosvetová pandémia koronavírusu. Najviac to negatívne zasiahlo dobre rozbehnutú, organizovanú spoločnú cezhraničnú turistiku a medzinárodné preteky TOB. Mnohé z plánovaných organizovaných akcií sa buď neuskutočnilo, alebo len v obmedzenej miere.

regionalny snem kst 004

Čo je však potešiteľné, že na druhej strane koronavírus spôsobil návrat ľudí do prírody, aby takouto formou na horách načerpali nové sily a zabudli tak na rôzne obmedzenia v bežnom živote. Prevažná časť týchto nových turistov nie je organizovaná v turistických kluboch, čo je na škodu, pretože by sa dozvedeli viac o tom, že turistika nie je len o prechádzkach, ale tieto zaujímavé turistické trasy niekto navrhol, dal do máp a pravidelne stará sa o ich obnovu a čistenie. František Žabka delegátov snemu podrobne informoval o činnosti regionálnej organizácie KST, ktorá združuje turistov z okresov Čadca a KNM a poďakoval všetkým za aktívnu a plodnú spoluprácu.

Pripomenul mnohé úspechy, ktoré sa podarilo turistom dosiahnuť za uplynulé obdobie, od posledného snemu. Poďakoval tiež všetkým zainteresovaným na čele s predsedkyňou mládežníckej sekcie Mgr. Majkou Maxiánovou za výbornú spoluprácu pri organizácii Turistického orientačného behu, kde kysuckí pretekári dosahujú každoročne vynikajúce úspechy a z vrcholových slovenských a medzinárodných športových podujatí, si vždy prinášajú množstvo najvyšších ocenení.

regionalny snem kst 006

Vo svojom príhovore Ferko Žabka, ďalej vyzdvihol záslužnú prácu mnohých kysuckých turistov, obzvlášť však nestora kysuckej turistiky Milana Tomana, ktorý dostal z ústredia KST najvyššie vyznamenanie, Čestný člen KST. Pri tejto príležitosti dostal  rúk predsedu RR KST Čadca knihu o zaujímavých bežkárskych trasách na Slovensku. Navyše Milan Toman sa dostal do Siene slávy kysuckého športu, za svoje celoživotné dielo v oblasti rozvoja telovýchovy, športu a turizmu na Kysuciach. Určite si toto ocenenie právom zaslúži, pretože počas svojho plnohodnotného života sa aktívne venoval propagácii a rozvoju športu na Kysuciach. Za uplynulé obdobie, dostali za svoju záslužnú mnohoročnú prácu v KST najvyššie ocenenia, majster turistiky Anton Opial a to medailu Miloša Janošku a František Žabka medailu Alojza Lutonského.

Obe ocenenia sú v tých správnych rukách, pretože obaja svojou plodnou prácou nezmazateľne prispeli k rozvoju a popularite turistiky nielen kysuckej, ale aj slovenskej. Členská základňa KST na Kysuciach je v súčasnosti takmer identická s rokom 2018. Aj keď sa darí každý rok v mládežníckych kluboch vychovávať nových nástupcov, po odchode na stredné a vysoké školy, strácajú deti záujem pokračovať v turistických kluboch a venujú sa viac individuálnej turistike. Ostáva len veriť, že čo dostali v mladosti „do krvi“, v dospelosti to vrátia svoju plodnou prácou v turistických kluboch a ponesú tak ďalšiu generačnú štafetu, aby turistika na Kysuciach nevymrela a napredovala.

Počas snemu vystúpili so svojimi správami predsedovia sekcií, pešej turistiky, lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, vysokohorskej turistiky, turistiky značenia a všetci vyslovili nádej, že nás táto novodobá „pliaga koronavírusu“ nadobro opustí a turistika bude ďalej napredovať. Na záver Regionálneho snemu KST Čadca si turisti zvolili nový výkonný výbor a predsedov jednotlivých komisií.

Výkonný výbor: na obdobie 2022-2026

predseda: Žabka František - archív, spolupráca s regiónmi, KST, VÚC
podpredseda: Opial Anton - medzinárodná spolupráca
tajomník: Mrázik Stanislav - klasifikačná komisia a učebne metodická
Mgr. Maxiánová Mária - komisia mládeže, TOM, TOB,
Mgr. Chromík Ján - organizačná komisia

Predsedovia komisií:
Kurka Peter - značkárska komisia
Ing. Stenchlák Pavol - lyžiarská turistika
Ing. Kultán Peter - cyklo turistika
Rajtek Ján - vysokohorská turistika
Ing. Šrenkel Dušan - pešia turistika
Kohút Radoslav - propagačná komisia

RRKST Čadca - Kysuce: Klub turistov Kysúc
Výkonný výbor - 5 členov + predsedov komisií + 6 predsedov tur. oddielov
Mgr. Pekár Vladimír - 1.ŠK KST Turzovka
Polka Pavol - KST Klokočov
Tatarka Róbert - AHA Čierne
Kubaška Peter - Polom Raková
PHDr. Halvoníková Monika - KT N. Bystrica
Ing. Čelko Marcel - Lokomotíva Čadca

Revízna komisia:
Ing. Jakubíková Mária
Zemaníková Janka
Šimaljaková Veronika

Mgr. Ján Chromík
RR KST Čadca
foto: Mgr. Ján Chromík, Teodor Braciník

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: