hrady opial015Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou pripravuje pre milovníkov turistiky a histórie v tomto roku seriál autobusových výletov Hrady Trenčianskej stolice.


Výlet číslo 4, ktorý stíhali ešte pred letnými prázdninami – 15.6.2019, zahŕňal návštevu NKP Strečno, a jeho predchodcu hradu Varína, alebo tiež Starhradu strážiacich od stredoveku Strečnianskú úžinu (Strečniasky meander, alebo Strečniansky priesmyk).

Výlet, ktorého sa zúčastnilo 94 účastníkov, začal atrakciou - spoločným splavom na pltiach po Váhu z nástupišťa Barierová do Strečna, kde sa potom účastníci podľa zadelenia do autobusov rozdelili na dve skupiny. Jedna skupina sa hneď preplavila kompou na pravý breh Váhu do obce Nezbudská Lúčka odkiaľ pokračovala viac ako hodinu najskôr proti toku Váhu, potom proti prúdu Hradského potoka a strmším záverečným stúpaním na zrúcaninu Starhradu. Hneď na spodnom „nádvorí“ upútalo upratovanie jeho priestorov, vykonávané novovzniknutým Združením na záchranu Starého hradu, ktorého náročným cieľom je zakonzervovanie tejto historickej stavby.

Zážitkom pre každého účastníka bol pohľad „zhora“ do Domašínského meandra – na rieku Váh - ktorá ho vyhĺbila za obdobie trvajúce okolo 60 miliónov rokov, štátnu cestu aj časť železničnej trate, prekonávajúcej meander priamou cestou – tunelmi.
Spiatočnú cestu do Nezbudskej Lúčky absolvujeme počas najvyšších denných teplôt a tak na záver tejto časti výletu príde vhod občerstvenie v reštaurácii pri kompe. Tu sa koná aj výmena – skupina z hradu Strečno pokračuje na Starhrad a my, po opätovnom využití kompy, stúpame hradnými schodmi k makete stredovekej dediny nazvanej Paseka a potom ešte k hradu Strečno , ktorý sme si poprezerali počas komentovanej prehliadky.
Po prázdninovej pauze sa 24. augusta 2019 pokračovalo v poznávaní hradov piatym výletom, ktorý absolvovalo 51 účastníkov. Ďalších 17 záujemcov, čo bolo na objednávanie autobusu málo, muselo byť odmietnutých.

sobasny palac bytca

Poznávačku „dnešných“ hradov začíname prehliadkou Sobášneho paláca v Bytči a pokračujeme bývalým strážnym hradom Súľov, ku ktorému bolo treba prekonať vcelku „sýty“ výstup. Scenéria časti najväčšieho skalného mesta na Slovensku dotvárajúca výstup však dala rýchlo zabudnúť na vynakladanú námahu. Ohnisko so „zlikvidovanými“ lavičkami na lúke Pod hradom bolo dôvodom na dlhšie nezdržiavanie sa. Čas ktorý nám tak ostal k dispozícii všetci využívajú Na kopečku – v reštaurácii v centre obce Súľov nielen na potrebný oddych v tieni, ale aj chutné jedlo a pitie.

smerovník - Manínska tiesňava

Cestou k ďalšiemu hradu robíme v Považskej Teplej zachádzku do Manínskej tieňavy, v jednom mieste širokej len asi 3 m a takmer 150 m hlboko zarezanej eróznou činnosťou Manínskeho potoka medzi Veľký a Malý Manín. Pri jej prechode sa zastavujeme aj na Symbolickom cintoríne venovanému obetiam skalolezectva a horolezectva. Hneď po vyjdení z úžiny nás čaká autobus, ktorým ešte prechádzame ďalšou – Kostoleckou tiesňavou. V tieňave v masíve 601 m vrchu Kavčia skala sa nachádza najväčší skalný previs na Slovensku Kostolecký dóm – výstižne nazývaný aj Strecha Slovenska – ktorý za svoj vznik tiež vďačí Manínskemu potoku.Horúce letné počasie má aj dnes na svedomí vytvorenie lokálnych búrok v poobedňajších hodinách. Cestou k ďalšiemu cieľu – Považskému hradu so záujmom sledujeme z pohodlia autobusu aký bude ďalší vývoj počasia. Našťastie búrka ostala nad Strážovskými vrchmi a ustala a tak sa koná aj výstup aj návšteva tohto hradu, ktorého torzo prechádza v posledných rokoch stabilizačnými a rekonštrukčnými prácami.
Pretože popoludnie je ešte vo svojej vrcholnej fáze padá návrh staviť sa cestou domov spoločne na zmrzlinu. Nakoľko súhlas bol všeobecný odbočuje autobus do doliny potoka Štiavnik, ktorá je s takmer 22 km jednou z najdlhších javorníckych dolín. Prechádzame obcou Hvozdnica a zastavujeme až o pár kilometrov vyššie v doline v centre Štiavnika, kde sa, podľa ústneho podania, varí údajne najlepšia zmrzlina. Nerobili sme síce prieskum pravdivosti tohto tvrdenia, no jej spotrebované množstvo účastníkmi zájazdu by mohlo byť tomuto tvrdeniu nápomocné.
Turistov „hradárov“ čaká ešte v sobotu 12. októbra 2019 záverečný výlet s návštevou hradov Beckov, Čachtice a prehliadka Parku miniatúr hradov a zámkov v Podolí a následne o dva týždne – tesne pred zimnou prestávkou v týchto objektoch, „prémiový výlet“ pre účastníkov s najvyšším počtom navštívených hradov.


Text foto Anton Opial

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať