kostol riecnica

Kostol v Riečnici

Je pamiatkou na zaniknuté zaplavené obce Riečnica a Harvelka.

Prvá písomná zmienka o obci Riečnica pochádza z roku 1696. Podľa zárubkového výberu daní v 19. storočí možno pôvodnú osadu označiť za čisto kopaničiarsky osídlenú. Išlo hlavne o osídlenie obyvateľstvom z Bystrickej doliny.

kostol riecnica 2Táto dedina je z historického hľadiska zaujímavá najmä tým, že ako jedna z mála kysuckých obcí mala počas svojej existencie postupne tri kostoly.

Prvý kostol bol postavený v prvej polovici 18. storočia na kopci nad súčasným. Je zachytený v záznamoch prvého vojenského mapovania. Samostatnou farnosťou sa obec stala v roku 1788. V deväťdesiatych rokoch 18. storočia došlo k výstavbe druhého kostola na priestranstve pod dnešným. Súčasný kostol bol dokončený v roku 1905. Pri výstavbe vodného diela bol naplánovaný jeho odstrel, ale vďaka snahám niekoľkých tunajších obyvateľov sa ho podarilo zachrániť. I dnes možno v jeho múroch badať pozostatky navŕtaných dier.

Napriek tomu, že okolie kostola bolo výraznejšie zastavanou oblasťou, pozostávala Riečnica z množstva roztrúsených dvorov. Na vrchu, kde stál úplne prvý kostol, bol neskôr zriadený obecný cintorín. Pôvodný cintorín ležal o niečo nižšie na tom istom brehu. V priestore pod kostolom sa okrem obydlí nachádzala aj farská budova, stará urbárska budova a pôvodná škola z 19. storočia. Približne v priestore začiatku vodnej hladiny sa v 18. a 19. storočí nachádzali dva panské mlyny a krčma.

Podľa legendy bol v Riečnici postavený letohrádok, v ktorom sa ukrýval uhorský palatín Vešeléni pred cisárom. Na základe ústnych tradícií mal letohrádok stáť na mieste starého cintorína. Spomínanej legende napovedá i fakt, že maďarský prepis názvu obce Riečnica bol „Veselény“.

riecnica kostol

Autori: PhDr. Marián Liščák, PhD. a PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD
Zdroj foto: publikácia Bystrická dolina - Turistický skvost Kysúc, Katarína Prídavková

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: