dolina chmura

Dolina Chmúra

V súčasnosti patrí k Novej Bystrici, viaceré jej časti spadali kedysi pod Starú Bystricu.

Oblasť doliny Chmúra, okrem toho, že je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Kysuce, je celkom zaujímavým územím i z hľadiska histórie. Na rozdiel od súčasného stavu, keď táto oblasť patrí k územiu Novej Bystrice, v minulosti zostali viaceré jej časti súčasťou Starej Bystrice, a to ako pozostatok pôvodnej obce Bystrica. Dôkazom o týchto skutočnostiach je niekoľko záznamov z 18. storočia popisujúcich viaceré tunajšie lokality v majetku Starobystričanov, ale i množstvo iných záznamov z obdobia 19. storočia.

Priestor pôvodne slúžiaci len pre sezónne obydlia sa postupne stal i trvalo osídlenou oblasťou. Je dôležité spomenúť, že touto časťou viedla v 19. storočí cestná komunikácia na Oravu, čo dokazujú mapy druhého a tretieho vojenského mapovania. Rozšírená dosídľovacia činnosť je tu v tomto storočí celkom pochopiteľná. Pôvodná cestná komunikácia určite podnietila i výstavbu úvraťovej železnice touto oblasťou. V roku 1833 tu došlo k rozsiahlejšiemu požiaru, pričom finančne obyvateľom pomohla Obec Stará Bystrica. Rovnako tu v roku 1846 preukázateľne prišli starobystrický richtár a podrichtár obzerať škody spôsobené búrkovou činnosťou, tak ako mali vo zvyku v samotnej obci Stará Bystrica, alebo i v Harvelke.

Uvedené skutočnosti okrem iného potvrdzujú najmä pôvodnú celistvosť Bystrickej doliny v pôvodnej obci Bystrica. Vďaka nadmorskej výške je tunajšie prostredie už značne nehostinné, no i napriek tomu tu húževnatý kysucký ľud dokázal vždy zmysluplne hospodáriť a uživiť sa.

dolina chmura v

Autori: PhDr. Marián Liščák, PhD. a PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD
Zdroj foto: publikácia Bystrická dolina - Turistický skvost Kysúc

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: