cesta kysuceViac ako 50-miliónov na opravu ciest a mostov. Žilinská župa vypracovala detailný plán opráv ciest a mostov na najbližšie štyri roky. Zaujímali sme sa o cesty a mosty na Kysuciach. 

V pláne je viac ako 160 projektov z každého regiónu na území Žilinského kraja. Náklady sú odhadované na vyše 50-miliónov eur, pričom ďalších 10 až 15 miliónov by chcel kraj získať z eurofondov.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa stará o viac ako 1400 km ciest a takmer 800 mostov. V nevyhovujúcom stave je asi 300 km ciest a 60 mostov.

,,Naše cesty doplácajú na to, že nie sú dokončené dôležité diaľničné úseky. Časté zápchy a uzávierky na hlavných ťahoch najmä v Strečne, Ružomberku alebo na Kysuciach spôsobujú, že čoraz viac vodičov sa presúva na naše cesty druhej a tretej triedy. Musíme efektívne rozdeliť finančné prostriedky a cesty opravovať, aby boli bezpečné. Na rekonštrukcie využívame vlastné zdroje, čerpáme eurofondy a nedávno sa nám podarilo získať 15-miliónový bezúročný úver, ktorý schválila vláda,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Odbor dopravy ŽSK a Správa ciest ŽSK vypracovali zásobník projektov na rekonštrukcie najhorších úsekov na najbližšie štyri roky. Zoznam opráv ciest a mostov v Žilinskom kraji je otvorený dokument, ktorý sa bude dopĺňať podľa aktuálnej situácie a potrieb. 

Projekty rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a mostných objektov - Kysuce

2019

Cesta Názov stavby Predpokladaná dĺžka v m Stav prípravy
III/2013 
Rekonštrukcia mostného objektu MO 2013-001 cez bezmenný potok v k. ú. Oščadnica 5,3 Prebieha VO
III/2021 Úprava toku spojená s prestavbou mosta MO 2021-001 Makov 11,144 Pripravuje sa VO a rokuje sa s SVP, ktoré má z eurofondov realizovať úpravu toku
II/487 Zosilnenie povrchu cesty Čadca - Makov 7 252 Prebieha realizácia
II/487 Zosilnenie povrchu cesty Čadca- Makov, II. etapa 3 846 Príprava projektu do výzvy z eurofondov
III/2012 Zosilnenie povrchu cesty Čadca - Čadečka a rekonštrukcia odvodnenia cesta III/2012 v Čadci v mestskej časti Čadečka 2 450 Pokládka asfaltu hotová, v rekonštrukcii odvodnenia sa mení PD
II/541 Rekonštrukcia mostného objektu MO 541-010 Most cez bezmenný potok v k.ú. Vysoká nad Kysucou 2,2 Prebieha VO
III/2058 PD rekonštrukcie oporného múru na Rudinskej ceste Príprava spracovania PD
II/520 Ochrana cesty pred padajúcimi kameňmi v Klubine na ceste v km 6,200-6,600, časť I. v dĺžke 130 m PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO
III/2020 PD rekonštrukcie MO 2020-001 Korňa cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020
III/2095 PD sanácie zosuvu na ceste v k.ú. Rudinka Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020
II/484 PD rekonštrukcie oporného múru v k. ú. Turzovka na ceste 60 Príprava spracovania PD, predpoklad real. 2020
III/2035 Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2035-001 ponad rieku Bystrica v k. ú. Stará Bystrica 66,6 Potreba prípravy VO
III/2040 Vypracovanie podrobnej diagnostiky s prepočtom zaťažiteľnosti MO 2040-011 ponad potok Vychylovka v k. ú. Vychylovka 21,1 Potreba prípravy VO

2020

III/2095 Sanácia zosuvu telesa cesty III/2095 v k.ú. Rudinka 100 Predpoklad spracovania PD v roku 2019
III/2020 Rekonštrukcia MO 2020-001 cez tok Predmieranka v k.ú. Korňa 18 Predpoklad spracovania PD v roku 2019
II/487 Rekonštrukcia oporného múru + bezp.zariadenie v k.ú. Vysoká n. Kysucou 389 Potreba spracovať PD
II/484 Rekonštrukcia oporného múru v k. ú. Turzovka na ceste II/484 60 Predpoklad spracovania PD v roku 2019
III/2017 PD Stabilizácie telesa cesty III/2017 v ckm 6,404 - 8,255 Predpoklad realizácie v roku 2021
II/520 Zosilnenie povrchu a sanácia zosuvov na ceste II/520 Krásno - Nová Bystrica - Vychylovka 9 267 Potreba spracovať PD a projekt pre čerpanie eurofondov
III/2058 Rekonštrukcia oporného múru na Rudinskej ceste III/2058 Predpoklad spracovania PD v roku 2019
III/2013 Zosilnenie povrchu cesty III/2013 Oščadnica - Ľalík 571,428 Potreba prípravy VO
III/2015 Zosilnenie povrchu cesty III/2015 Oščadnica - Dedovka 1 302 Potreba prípravy VO
III/2038 Zosilnenie povrchu cesty III/2038 Nová Bystrica - Veľký Potok 2 027 Potreba prípravy VO
III/2039 Zosilnenie povrchu cesty III/2039 Klubina - Stará Bystrica 4 086 Potreba prípravy VO

2021

III/2035 Rekonštrukcia MO 2035-001 ponad rieku Bystrica v obci Radôstka 66,6 PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO
II/487 Rekonštrukcia MO 487-060 ponad rieku Kysuca v obci Staškov 34,4 PD spracované, Stavebné povolenie vydané, potrebné pripraviť VO, potrebné riešiť majetko-právne vysporiadanie
III/2017 Stabilizácia cestného telesa cesty III/2017 v ckm 6,404-8,255 1 851 Predpoklad spracovania PD v roku 2020

 2022

III/2040 Rekonštrukcia MO 2040-011 cez Veľký potok v obci Nová Bystrica 21,1

 

Zdroj ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: