vlakŽSR v týchto dňoch vykonávajú opravy priecestí v úseku Čadca – Čierne a Skalité – štátna hranica PL. Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

V rámci úseku Čadca – Čierne pri Čadci sa v dňoch od 11. 8 do 14. 8. 2019 v úseku realizuje oprava priecestia v obci Čadca a časti Čierne – Polesie v km 10,652 JIČ SP0115, demontáž priecestnej konštrukcie, odkopanie asfaltu, sanácia koľajového lôžka, navozenie štrku, montáž koľajového roštu, doštrkovanie a úprava smeru a výšky koľaje, montáž priecestnej konštrukcie STRAIL, asfaltovanie.
Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami a externí dodávatelia.

Obchádzka bude vyznačená a vedená cez priecestie v km 9,505 JIČ: SP0114.

Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

V úseku Skalité – štátna hranica PL sa v dňoch od 13. 8 do 16. 8 2019 v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje oprava priecestia v obci Skalité, časti Poľana v km 13,780 JIČ: SP0117, demontáž priecestnej konštrukcie, odkopanie asfaltu, sanácia koľajového lôžka, navozenie štrku, montáž koľajového roštu, doštrkovanie a úprava smeru a výšky koľaje, montáž priecestnej konštrukcie STRAIL, asfaltovanie. Práce vykonávajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami a externí dodávatelia.

Obchádzka bude vyznačená a vedená cez priecestie v km 13,997 JIČ: prípadne cestným podjazdom v km 12,780.

„ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.“ dodáva hovorca ŽSR Mgr. Michal Lukáč

Zdroj : ŽSR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: