policia kontroly 001Preventívno - bezpečnostná akcia sa konala vo vytipovaných nočných zábavných podnikoch a v uliciach mesta Turzovka.

V uplynulých dňoch vykonávali policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci preventívno-bezpečnostnú akciu vo vytipovaných nočných zábavných podnikoch a v uliciach mesta Turzovka. Akcia bola zameraná najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

policia kontroly 002

"Počas akcie policajti skontrolovali 18 mladistvých osôb a u štyroch z nich zistili vykonanými dychovými skúškami požitie alkoholu. Ďalej boli zistené tri osoby, ktoré mali podať alkohol neplnoletým osobám. Zistené protiprávne konanie bolo vyriešené uložením blokovej pokuty.

Všetky zistené prípady budú oznámené príslušnému odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny," uvádza mjr. Mgr. Gabriela Kremeňová.

policia kontroly 003

Akcia sa konala na základe analýzy vývoja bezpečnostnej situácie na úseku verejného poriadku a na úseku ochrany mládeže pred alkoholizmom. Aj naďalej sa tieto akcie budú vykonávať v nepravidelných intervaloch v pôsobnosti celého Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

autor: redakcia
foto: Polícia SR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: