zimna udrzba namestieZimnú údržbu na miestnych komunikáciách zabezpečuje v meste Mestský podnik služieb Čadca. Zimnú údržbu v meste riadime podľa plánu zimnej údržby na 131 km miestnych komunikáciách a 23 km chodníkoch, ďalej na odstavných plochách a parkoviskách, schodoch a lávkach v meste.

Dispečing vydáva pokyny na výjazdy mechanizmov. Čadčania sa v prípade potreby môžu obrátiť na nonstop dispečing +421414323064 alebo mobil 0907819682.
Mesto Čadca dostáva v tomto období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov. Na rôznych diskusných fórach sa preberá stav komunikácii v meste. Málokto však vie, že na území mesta Čadca pôsobí viacero správcov ciest tzn. nie všetky komunikácie spravuje mesto Čadca.

Na území mesta Čadca zabezpečujú zimnú údržbu ciest títo správcovia:

  • cesta I. triedy č. I/11A  (obchvat mesta):  NDS, a.s., Bratislava, SÚRC Čadca
  • cesta I. triedy č. I/11a I/11B:  SSC, IVSC Žilina,
  • cesta II. triedy č. II/487( ulica Májova, časť Palárikovej) a cesty  III. triedy Čadečka a Milošová: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce.
  • Údržbu chodníkov na mostoch zabezpečujú jednotliví správcovia komunikácií
  • most cez Kysucu pri Sventkovom dome, nadjazd nad žel. traťou Podzávoz, estakáda pod Žarcom – SSC IVSC Žilina, most cez Kysucu na Májovej ulici - Správa a údržba Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce).
  • Komunikácie využívané ako prístupové cesty a obchádzky v rámci stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec udržiava zhotoviteľ stavby Združenie D3Čadca, Bukov.


Mapa zimnej údržby hlavných ciest v meste Čadca:

Staňte sa priateľom Kysúc:

Môže vás zaujať