mediciUž tento piatok 26. 5. 2023 v čase od 9.30 – 13.30 h. sa uskutoční v obci Zborov nad Bystricou, v priestoroch kultúrneho domu pilotný projekt „Zdravie pod kontrolou."

Pilotný projekt „Zdravie pod kontrolou,“ ktorý zorganizoval odbor zdravotníctva ŽSK v spolupráci s Martinským klubom medikov JLF UK finišuje. Tento piatok 26.5.2023 si môžete dať skontrolovať svoje zdravie práve v Zborove nad Bystricou.

Dajte si skontrolovať tlak, cukor či cholesterol

V rámci projektu sa zameriavame na prevenciu obyvateľov Žilinského kraja, pričom medici budú aj tentoraz merať tlak, hodnoty saturácie krvi kyslíkom, cukor, cholesterol. K dispozícii bude spirometer pre vyšetrenie pľúcnych činností. Súčasťou bude aj ukážka poskytovania prvej pomoci, správnej starostlivosti o ústnu dutinu a samovyšetrovacích techník. Medici budú edukovať verejnosť o jednotlivých druhoch rakoviny a o význame preventívnych vyšetrení.

Podujatia sa zúčastní aj Erika Jurinová - predsedníčka ŽSK (približne od 09.30 hod) a Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

Autor: redakcia
Foto: ŽSK

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: