zosuvČadčianska radnica vyhlásila v utorok 14. 5. 2019 o 18 hodine mimoriadnu situáciu v mestskej časti  Rieka. 

Na území mesta Čadca – v mestskej časti Rieka (časť u Rebroša) vplyvom dlhodobého nepriaznivého počasia a zvýšením prietoku vodného toku došlo k vážnemu poškodeniu premostenia - obchádzkovej trasy na tunajšej komunikácií. 
Táto náhradná trasa bola vybudovaná z dôvodu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác na úprave toku Rieka a mostného objektu na miestnej komunikácií.

zosuv rieka

Ing. Milan Gura: „V mestskej časti Rieka došlo k poškodeniu náhradného premostenia obchádzkovej trasy na miestnej komunikácií. Poškodením došlo k obmedzeniu prejazdu autobusovej dopravy a nákladnej dopravy vrátane vozidiel hasičského záchranného zboru. Vedenie mesta operatívne zvolalo krízový štáb. Prijali sa nevyhnutné opatrenia a zabezpečila sa náhradná kyvadlová doprava pre občanov mestskej časti Rieka."

Krízový štáb mesta Čadca odporučil, aby za týmto účelom boli prijaté nasledovné opatrenia:

  •  zabezpečenie náhradnej prepravy osôb v úseku mestskej časti Rieka (Vojty – Žarec) s účinnosťou od 15.5.2019 až do odvolania mimoriadnej situácii. Dňa 14.5.2019 zabezpečí prepravu zhotoviteľ stavby v investorstve SVP, š.p. OZ PV Piešťany.
  •  zákaz vjazdu nákladných vozidiel s dĺžkou nad 10m, s výnimkou vozidiel stavby, • informovanie obyvateľov mesta Čadca o obmedzeniach prejazdu miestnej komunikácie v mestskej časti Rieka,
  •  monitorovanie poškodeného úseku Mestskou políciou mesta Čadca a zhotoviteľom stavby,
  •  informovanie zložiek integrovaného záchranného systému, Lesy SR, Urbár, s.r.o. a SVP, š.p. OZ PV Piešťany.

Toto vyhlásenie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

 

V Čadci 14. 5. 2019
Ing. Milan GURA
primátor mesta

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: