stop hranica2Od dnes - stredy 27.5.2020 vláda uvoľnila opatrenia pre vycestovanie do ôsmich krajín EU. Tieto krajiny bude možné navštíviť na 48 hodín bez nutnosti nástupu do karantény pri návrate na Slovensko.

Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 sa od 27. mája 2020 netýka:

  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, pri návrate z Maďarska, Poľskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Chorvátskej republiky, Nemeckej spolkovej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie, pokiaľ ich pobyt mimo územia Slovenskej republiky pred návratom nepresiahol dobu 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole;
  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Českej republiky, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole,
  • osôb s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Maďarska, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, alebo medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, pokiaľ sa na území Slovenskej republiky nezdržia dlhšie ako 48 hodín; dodržanie lehoty sú uvedené osoby povinné preukázať príslušníkovi policajného zboru pri hraničnej kontrole.

Ako prebieha kontrola:

Kontrola je zabezpečovaná prostredníctvom formulára, v ktorom policajti pri prechode hraníc zaznačia čas odchodu mimo SR a skontrolujú čas príchodu na Slovensko.

"Je dôležité prísť na hraničný priechod už s vytlačeným a vyplneným formulárom, aby sa predišlo zvýšeným čakacím dobám na hraniciach. Spomínaný formulár si občania môžu stiahnuť na facebooku polície, stránke ministerstva vnútra a aj stránke ministerstva zahraničných vecí. Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod," informuje pplk. Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia PZ.

"Upozorňujeme občanov a rezidentov, aby si na výstupe zo Slovenska nechali od slovenských príslušníkov Policajného zboru označiť tlačivo o prekročení štátnej hranice. Predídete tak zbytočným komplikáciám. Ako napríklad na hraničnom priechode Makov – Bíla, naši občania a rezidenti bez označenia prekročili štátnu hranicu smerom do Českej republiky, kde ich zastavili a kontrolujú české policajné zložky a vracajú ich späť na územie Slovenska. Je potrebné si uvedomiť, že miesto kontroly výstupu zo SR a vstupu do ČR nie je na jednom mieste," informuje Jana Balogová, hovorkyňa PZ.

 

docxTlačivo potrebné na vycestovanie do 48hod - stiahnuť >>

Upozorňujeme, že vyššie uvedené oslobodenie od povinnosti karantény sa vzťahuje na občanov a cudzincov s pobytom v SR pri ceste na územie Slovenskej republiky a nemá vplyv na podmienky vstupu do iných štátov.

Pred vycestovaním do zahraničia je potrebné preveriť si podmienky vstupu do danej krajiny!

Autor: redakcia
Foto: Polícia SR

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: