polopodzemne kontajnery povina„Životné prostredie si treba chrániť a zveľaďovať, nie laxným prístupom ničiť a znečisťovať.“ Na základe tohto hesla pristupuje obec Povina k životnému prostrediu. Najnovšou aktivitou obce je osadenie inteligentných kontajnerov.

Počas tohto roka sa Povina výrazne zameriava na ochranu a zveľaďovanie životného prostredia. V obci už zrealizovali dobrovoľnú akciu čistenia nelegálnych skládok z prírody, vysádzali stromčeky v lese a najnovšie pribudli aj inteligentné kontajnery. Na komunálny odpad majú občania k dispozícií popolnicu a na bio odpad kompostéry.

polopodzemne kontajnery povina 3V obci síce sú vybudované stojiská na separovaný odpad, pani starostka Alena Dudeková však o ich vzhľade hovorí: „Niektoré stojiská však vyzerali skôr ako smetiská, preto sme museli pristúpiť k radikálnemu riešeniu problému.“

Najväčší problém predstavovalo stojisko pri ZŠ, kde sa vyhadzoval rôzny odpad, ktorý tam nepatril. Preto bolo potrebné nájsť nové riešenie. "Najväčší podiel odpadu tvoril plast a sklo. Z tohto dôvodu sa osadili polopodzemné kontajnery na sklo a plasty, ktoré poskytli až 4-násobne väčší objem na odpad. Kontajnery sú vybavené senzormi, ktoré monitorujú percentá naplnenia. My už viac nemusíme kontrolovať a hlásiť vývoz separovaného odpadu, spoločnosť príde a kontajnery vyprázdni. Celý proces trvá necelé 3 minúty," rozpráva starostka Alena Dudeková.

O ďalších devízach hovorí: "Zaberajú podstatne menej priestoru, ako klasické kontajnery. Preto sme zvyšok priestoru mohli vysadiť krásnou zeleňou. Stojiská na separovaný odpad v obci sú monitorované kamerovým systémom, ktorý nám už viac krát pomohol pri odhalení nekorektného správania občanov pri vyhadzovaní odpadov. Občanom za nesprávne zlikvidovaný odpad hrozí pokuta podľa VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Povina."

polopodzemne kontajnery povina 2

Inteligentné kontajnery pomôžu ľuďom, ktorým záleží na čistote verejných priestranstiev. Tie sú totiž vizitkou spoločenskej zodpovednosti a pozitívneho vzťahu k nášmu spoločnému okoliu.

"Verím, že vstupujeme do novej etapy budovania modernej obce s pevnými historickými koreňmi, ktorá spája ochranu a tvorbu životného prostredia s modernými technológiami. Konkrétnej analýze odpadového hospodárstva sme sa venovali v 3. vydaní Rýchlej správy zo samosprávy. Naším cieľom je zvýšiť percento separovaného odpadu, čo bude mať za následok zníženie komunálneho odpadu. V súčasnosti pracujeme na zmene systému vývozu TKO, je však potrebné vopred analyzovať pozitíva aj negatíva, ktoré zmena môže priniesť“, dodala starostka.

V tejto oblasti je samozrejme dôležitá aj prevencia. Pani starostka chce preto v spolupráci so Základnou a Materskou školou v Povine pripraviť environmentálny projekt, v ktorom sa jasne poukáže, kde odpady patria a k čomu môže dôjsť pri nesprávnom nakladaní s odpadom.

-r-
Zdroj foto: Obec Povina

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: