robotizovany magnetRobotizovaný magnet je určený na ošetrenie rôznych častí tela ako je chrbtica, končatiny, boky a plecia. Počas liečby poskytuje pacientovi maximálne pohodlie.

Na účely magnetoterapie zakúpila Kysucká nemocnica nový robotizovaný magnet pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

"Robotizovaný magnet PMT QS automac je ergonomické a ľahko použiteľné zariadenie pre magnetoterapiu, vybavený vozíkom, posteľou a inovatívnym dizajnom. Je určený na ošetrenie rôznych častí tela ako je chrbtica, končatiny, boky a plecia. Počas liečby poskytuje pacientovi maximálne pohodlie," informuje Kysucká nemocnica v Čadci.

"Magnet generuje pulzne magnetické pole pri extrémne nízkej frekvencii a pri nízkej intenzite, ktoré je schopné prechádzať telom a pôsobí na všetky tkanivá (svaly, kosti, nervy... Terapia pôsobí do hĺbky, je neinvazívna a nespôsobuje bolesť.

Prístroj je automatizovaný, má elektromechanický posuvný systém, ktorý automaticky polohuje solenoid do oblasti, ktorá má byť liečená (5 pozícií). Solenoid sa vráti do počiatočnej polohy po skončení terapie. Taktiež je možné nastaviť kontinuálne automatické skenovanie medzi dvoma ľubovoľnými pozíciami a nastaviť aj čas strávený nad ošetrovanou oblasťou," uvádza ďalej nemocnica.

Kysucká nemocnica vyslovuje poďakovanie občianskemu združeniu Naša nemocnica v Čadci za nákup nového robotizovaného magnetu.

autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: