cyklochodnik mProjekt pozostávajúci z troch etáp sa začne realizovať počas tejto jari.

Ešte začiatkom minulého roka 2018 mesto Čadca informovalo svojich občanov o pripravovanom projekte cyklochodníka v meste. Primátor vtedy ozrejmil, že projekt sa skladá z troch etáp. Teraz už je isté, že prvé dve etapy sú schválené a začnú sa realizovať už túto jar.

Po minuloročnej rekonštrukcii ciest v meste Čadca sa pristúpi aj k úprave chodníkov a budovaniu cyklochodníkov. Mesto Čadca získalo 760 tisíc eur, ktoré budú preinvestované v meste v rámci prvých dvoch etáp.

Prvá etapa by sa mala začínať s prácami od Sihelníka, kde dôjde k rozšíreniu a k skvalitneniu jestvujúcich chodníkov v dĺžke takmer 3km. Chodník bude pokračovať popred Kysuckú nemocnicu v Čadci až po Makovskú zastávku, kde sa bude prechádzať na druhú stranu na nábrežie. Tu sa plánuje vytvoriť nová komunikácia. V tomto úseku sa cyklochodník napojí na jednu a druhú časť parku a skončí pri Kysuckom múzeu.

Podľa našich informácii projekt cyklochodníka nie je primárne určený na voľnočasové aktivity, ale má slúžiť hlavne občanom využívajúcim cyklistickú prepravu napríklad do práce na zvýšenie bezpečnosti a tiež aby sa týmto zrýchlila doprava v meste. Navrhovaný projekt nesúvisí s predchádzajúcimi plánmi a projektami ako je Strieborná Kysuca, ktorý predpokladal využitie nábrežia rieky Kysuce. Ostáva len dúfať, že projekt Strieborná Kysuca v tejto časti, je stále živý.

Druhá etapa by mala vyviesť cyklochodník z Čadce druhým smerom - a to na Horelicu. Tretia etapa hovorí o smelom pláne cyklochodníka až do Oščadnice. Navrhovaný chodník bude trasovaný popri hlavnej ceste úpravou a rozšírením existujúcej cesty a priľahlého chodníka. Táto etapa sa momentálne pripravuje.

zdroj foto: mesto Čadca

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: