ms janka krala cadcaPriestor, ktorý sa využíval na skladové účely sa rekonštruuje, onedlho bude pripravený na vyučovanie.

Priestory Materskej škoky Janka Kráľa na Žarci prechádzajú rekonštrukciou. Materská škola na ulici J. Kráľa na sídlisku Žarec už dlhodobo trpela nedostatkom priestoru na vytváranie krúžkovej činnosti pre deti. Škôlka sa chce ďalej rozvíjať a vyvíjať krúžkovú činnosť, no doposiaľ na to neboli vytvorené vhodné podmienky.

"Z tohto dôvodu ma ako zástupcu primátora oslovila pani riaditeľka s možnosťou zrekonštruovať priestor, ktorý bol v minulosti v prenájme a slúžil ako skladové priestory. Z tohto priestoru sa urobí pekná presvetlená trieda spoločne so zázemím ako sú umývadlá a sociálne zariadenia a kabinet pre učiteľov," hovorí zástupca primátora JUDr. Peter Strapáč.

ms janka krala cadca vPriestory pred rekonštrukciou

Mesto Čadca vyčlenilo na rekonštrukciu priestorov sumu 3 000 €. Ako uvádza Peter Strapáč, podarilo sa mu zabezpečiť aj financie od sponzorov, ktorým na chode škôlky záleží. "Vďaka tomu sa podarilo zabezpečiť ďalší stavebný materiál ako aj pracovnú silu, na základe ktorej môže dôjsť v krátkom čase k úplnému zrekonštruovaniu týchto priestorov. V tomto smere je potrebné sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa finančne podieľali na financovaní tohto projektu ako aj primátorovi Mesta Čadca, ktorý bez váhania odsúhlasil finančnú investíciu vo výške 3 000 €," uvádza Peter Strapáč.


Kompletná rekonštrukcia priestorov

Mestský podnik služieb zabezpečil vypratanie starých priestorov a od stredy 23.9.2020 už prebieha stavebný ruch. Práce zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu vnútorných priestorov, rozvodovej elektriny, dlažby, obkladov a sanity. Vznikne pekná, nová a plne funkčne zariadená trieda spoločne so sociálnym zázemím. V pláne je možná výučba cudzích jazykov a rozbehnutie inej krúžkovej činnosti, pre ktorú bude táto trieda spoločne so svojim zázemím plnohodnotne slúžiť.

autor: redakcia
foto: MŠ Janka Kráľa, Peter Strapáč

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: