cadca centrumMesto Čadca začalo brať tému vizuálny smog - čo v skratke znamená presycovanie verejných priestorov reklamou vážne, v týchto dňoch podniká kroky k zlepšeniu.

Téma vizuálneho smogu je v meste stále aktuálna a prijatím koncepcie umiestňovania reklamných stavieb mestským zastupiteľstvom sa táto téma pre nás neuzavrela, ale práve naopak, sme pristúpili k ďalšej fáze skrášľovania nášho mesta.

Včera 10.07.2019 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie s reklamnými a billboardovými agentúrami, na ktorom odzneli konštruktívne slová ohľadom ďalšej spolupráce. Aj keď nie na všetko sme mali spoločný názor, vnímam to ako pozitívny krok vpred v rámci celospoločenskej diskusie, ako urobiť z Čadce mesto bez nadbytočného vizuálneho smogu.

Naša aktivita však nekončí. Aj prostredníctvom Mestskej polície a Mestského podniku služieb oslovujeme majiteľov reklamných zariadení vybudovaných bez náležitých povolení. Okrem toho postupne komunikujeme aj s vlastníkmi budov, ktoré sú najpálčivejším problémom v meste a ktoré naozaj vizuálne nepôsobia vôbec dobre a sú zmeskou reklamných pútačov a pôsobia rušivo.

cadca centrum2

Je potrebné podčiarknuť, že nám záleží na konštruktívnom dialógu a očakávame aj podporu obyvateľov mesta, ako aj vlastníkov budov, ktorí sa ako pevne veríme stotožnia s predstavou pekného okresného mesta, bez oblepených budov, mostov, plotov, rodinných domov a billboardov na každom kroku. Každým dňom sa tejto problematike intenzívne venujeme a v našom meste sú už viditeľné aj prvé výsledky.

Autor: JUDr. PhDr. Peter Strapáč