gazdovanie 001Záujem mladých ľudí o chov hospodárskych zvierat je nízky preto vznikol projekt zameraný na medzigeneračnú spoluprácu.

Je všeobecne známe, že chovateľská komunita je prestarnutá. Záujem mladých ľudí o chov hospodárskych zvierat je nízky. Projekt občianskeho združenia OZ Chovám doma "Aby sa gazdovať nezabudlo" je preto zameraný na medzigeneračnú spoluprácu skúsených chovateľov s deťmi a mládežou.

Takmer 180 žiakov základnej školy vo Svrčinovci sa prvý februárový týždeň zúčastnilo besedy s dlhoročnými chovateľmi. Besedu viedli Peter Stráňava zo Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov vo Svrčinovci, František Staňo z občianskeho združenia OZ Chováme doma a senior Ján Házy, ktorý celý život pracoval ako bača. Deti so záujmom počúvali informácie o chove hospodárskych zvierat, ich význame a úžitku, ako aj o našich národných plemenách zvierat. Ján Házy sa s nimi podelil o svoje zážitky z čias, kedy pôsobil ako bača. Vysvetlil deťom ako sa vyrába syr a žinčica. Porozprával i o stretnutiach s divou zverou. Na dokreslenie čias nedávno minulých deťom prezentoval historické fotografie. Žiaci s lektormi diskutovali aj o potravinách a ich vplyve na naše zdravie. Tí najmenší sa potešili možnosti pohladkať zvieratá, ktoré chovatelia so sebou na besedu priniesli. Školáci prejavili záujem o zriadenie chovateľského krúžku, ktorý si pod patronát zoberie práve Základná organizácia SZCH vo Svrčinovci.

“Takéto prednášky chceme urobiť v najbližších mesiacoch aj v ďalších školách. Najskôr ich plánujeme zrealizovať v okrese Čadca, neskôr by sme ich chceli priniesť aj do ďalších okresov,” vysvetľuje František Staňo, riaditeľ OZ Chováme doma, ktoré tento projekt rozbehlo. “Vytvárať u detí vzťah k zvieratám by sme mali už do útleho veku. Keď sa musia o zvieratá pravidelne starať, učíme ich tak zároveň zodpovednosti,” pokračuje F. Staňo.

Projekt postúpil do finálneho výberu Nadácie Tesco v grantovom programe Vy rozhodujete, my pomáhame v okrese Čadca. Hodnotiacou komisiou bol zaradený medzi tri najlepšie v okrese. O jeho podpore v tomto období, až do 17.2.2019, rozhodujú zákazníci hypermarketu Tesco v Čadci. Každý zákazník, ktorý nakúpi v ktoromkoľvek obchode Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Ten stačí vhodiť do hlasovacieho boxu projektu Aby sa gazdovať nezabudlo. Na základe výsledkov hlasovania občianske združenie získa grant na jeho realizáciu.

OZ Chováme doma

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u:

Môže vás zaujať