sps informacnych technologii kysuckenove mestoV rebríčku INEKO sa škola umiestnila na 4. mieste v Žilinskom kraji. Dôvodmi, prečo škola v kraji vyniká, sú kvalifikovaní pedagógovia, nadštandardné vybavenie školy a úzke prepojenie s potrebami trhu práce.

SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste získala vysoké hodnotenie od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V rebríčkoch sa v rámci Žilinského kraja umiestnila na štvrtom mieste v hodnotení stredných odborných škôl s hodnotením 6,6.

"Pozitívne hodnotenie v rebríčku škôl organizáciou INEKO nás veľmi teší, ale súčasne aj zaväzuje a povzbudzuje k ďalšiemu zlepšovaniu sa. Radi sme aj preto, lebo ich hodnotenie školy je jedno z tých najkomplexnejších (pre stredné školy sledujú cca 28 ukazovateľov od výsledkov maturitných skúšok, cez uplatnenie sa žiakov, ich úspechy v celoslovenských súťažiach, riadenie školy a využívanie didaktických prostriedkov). Škola sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach v kraji, ale radi by sme sa objavovali aj medzi slovenskou špičkou – školami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme ako napríklad SPŠ-E Prešov, SPŠ-E J. M. Banská Bystrica a ďalšími, " hovorí riaditeľ školy Ing. Milan Válek.

V oblasti stredoškolského odborného vzdelávania patrí Stredná priemyselná škola informačných technológií trvalo k základným inštitucionálnym pilierom nielen v regióne Kysúc, ale v celom Žilinskom kraji. Ing. Milan Válek informuje ako sa škola neustále vyvíja a prispôsobuje vzdelávanie trhu práce: "Našou snahou je neustále prispôsobovanie vzdelávania mladých ľudí požiadavkám zamestnávateľov. Súčasne modernizujme výchovnovzdelávací proces, aby náročné učivo a zručnosti žiaci absorbovali zaujímavou a pokiaľ možno aj hravou formou. Určite aj preto sme najväčšou moderne a dynamicky sa rozvíjajúcou strednou odbornou školou v  Žilinskom kraji. Vysoká kvalifikovanosť pedagógov, nadštan­dardné vybavenie školy modernými učebnými pomôckami a úzke prepojenie s potrebami trhu práce nám umožňuje poskytovať odborné vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni vo veľmi žiadaných odboroch predovšetkým v oblasti informačných technológií, elektrotechniky, mechatroniky, ale i strojárstva a logistiky."


Inteligentné technológie ako nový študijný odbor

Stredná škola v posledných rokoch prešla mnohými zmenami. So slovenskými špičkovými školami a veľkými zamestnávateľmi experimentálne zaviedla študijné odbory informačné a sieťové technológie a logistika. Absolventi týchto odborov sú na trhu práce veľmi žiadaní. Od budúceho školského roka 2020/2021 bude škola patriť k jednej z piatich na Slovensku, kde sa experimentálne bude zavádzať študijný odbor, a to inteligentné technológie. "Absolventi budú mať vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, programovania, počítačových sietí, smart technológií, internetu vecí - IoT, databázových systémov, kybernetickej bezpečnosti, robotiky, 3D technológií, cloudových technológií a z aplikovania prvkov umelej inteligencie v praxi. Chceme absolventov pripraviť na povolania, ktoré so sebou prinesie aplikovanie priemyselnej revolúcie Industry 4.0 vo firmách," hovorí o plánoch Ing. Milan Válek.

Dodáva, že sa všetko dá realizovať len vďaka úzkej spolupráci so zamestnávateľmi, dobrej podpore od zriaďovateľa Žilinského samosprávneho kraja a najmä čerpaním a dobrou realizáciou projektov z fondov Európskej únie. Vďaka nim je škola vybavená učebnými pomôckami a zariadeniami, ktoré si neraz nemôžu dovoliť ani menšie firmy.

autor: redakcia
foto: SPŠ informačných technológií

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: