Cyklochodnik dostal zelenúV súčasnej dobe sú schválené projekty v 1 a 2 etape. Plánovaný začiatok realizácie je máj 2019

Cyklistická komunikácia bude začínať v križovatke ulíc Paláriková (cesta II/487) s ulicou Okružná a ukončená je v prvej etape pri napojení v križovatke Nábrežná a Námestie Slobody, pričom bude viesť spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov súbežne s cestou II. triedy II/487 v západnej časti Mesta Čadca popod sídlisko Kýčerka smerom do parku pri Kysuci. V rámci uvedenej prvej etapy sa vybuduje 1,7 km cyklistickej komunikácie, rozpočet projektu hovorí o sume 356 612,69 €.

Nasleduje druhá etapa projektu, ktorá pokračuje spoločnou cestičkou pre chodcov a cyklistov pozdĺž cesty I/11, ul. Námestie Slobody a pri križovatke s ulicou Pribinovou ju križuje, prechádza na druhú stranu a vedie ako cyklokoridor po ulici Pribinovej, pokračuje po existujúcom chodníku, cez autobusové nástupište, podchodom na ulicu Andreja Hlinku, kde bude vedená v samostatnej cyklistickej komunikácií súbežnej s ulicou A. Hlinku až na križovatku s Kysuckou cestou. Výsledkom druhej etapy bude 1,8 km vybudovanej cyklistickej komunikácie. Druhá etapa predstavuje investíciu 399 tisíc €.

„Samozrejme, ide o dlhodobý projekt. V súčasnej dobe sú schválené projekty v 1 a 2 etape (začiatok realizácie máj 2019) ešte nám ostáva 3. etapa samostatná cyklistická komunikácia súbežná s cestou I/11 cez celú Horelicu, ktorá je spracovaná a podaná. Predstavuje dĺžku 2,6 km a celkové náklady 700 tisíc Eur. Uvedená 3 etapa projektu sa bude realizovať len v prípade, že dostaneme dotáciu.

cadca park

 

Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-PO1-SC122-2016-15 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (1.Etapa).

Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do vzdialenejšieho priemyselného parku v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselnej zóny nachádzajúcej sa priamo vo východnej časti mesta (PZ I.).


Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity: 
Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií (vo výzve označená ako A1).

Cyklistická komunikácia bude začínať v križovatke ulíc Paláriková (cesta II/487) s ulicou Okružná a ukončená je v prvej etape pri napojení v križovatke Nábrežie a Námestie Slobody, pričom bude viesť pozdĺž cesty II. triedy II/487 v západnej časti Mesta Čadca popod sídlisko Kýčerka smerom do centra mesta. Okolo trasy sú situované obchodné centrá, úrady, školy, knižnica, nemocnica, športový areál, plaváreň, lekárne, služby, zastávky autobusov, vlaková a autobusová stanica, ako aj vzdialenejší priemyselný park a priemyselná zóna.

Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Čadca. 
Výsledkom realizácie projektu bude 1,7486 km vybudovanej cyklistickej komunikácie (P0043)

Rozpočet projektu

  • Schválená celková výška oprávnených výdavkov projektu: 356 612,69 €
  • Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 338 782,06 €
  • Schválená výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 17 830,63 €


Trasa cyklokomunikácie: 

Cyklochodnik dostal zelenú

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: