cadca sudOkresný súd v Čadci sa nenachádza na novej súdnej mape, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti. Najbližší súd by pre Kysučanov bol až v Žiline.

Primátor Čadce Milan Gura reaguje na fakt, že sa na novej súdnej mape, ktorú zhotovilo Ministerstvo spravodlivosti nenachádza okresný súd v Čadci a obyvatelia by tak museli dochádzať až do Žiliny. Tam je súd, ktorý sa zaoberá trestnou, civilnou, rodinnou aj obchodnou agendou.

Uvádza, že región by svoj súd mal mať v okresnom meste, pretože dostupnosť súdu v Žiline by kvôli komplikovanej dopravnej situácii mohla byť ťažká. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej preto napísal otvorený list, v ktorom túto skutočnosť vysvetľuje: „Argument v materiáli k reforme berie do úvahy a zaoberá sa len dostupnosťou mesta Čadca a mesta Žiliny. Neberie do úvahy ten fakt, že železnica spája úzky okruh obcí a rozhodujúca časť z týchto je odkázaná na dopravu autobusovú a je limitovaná prestupovaním v dopravnom uzle, teda v Čadci. Najoptimistickejší variant dostupnosti Čadce z troch štvrtín územia okresu je časovo definovaná v rozsahu 40 až 50 minút a v rozsahu cca 20 km. Z uvedeného vyplýva, že dostupnosť Žiliny obyvateľstvom sa pohybuje v rozsahu 30 až 100 minút a v prípade cestnej dopravy a kolón je táto doba minimálne o 30 min. dlhšia.“

Nástupnícky súd v Žiline by mal slúžiť pre novovzniknutý hornotrenčiansky obvod a poskytol by činnosť pre cca 418 000 občanov a na rozlohe 2 870 km2. Výkon súdnictva zo všeobecných súdov na nástupnícke súdy by mal podľa predpokladu ministerstva prejsť od 1. júla 2022.

Zrušením Okresného súdu v Čadci by sa narušil systém poskytovania služieb

V Čadci sa nachádzajú dôležité orgány štátnej a verejnej správy. Primátor zdôrazňuje, že je v okresnom meste vybudovaná a štrukturálne prepojená činnosť polície, prokuratúry a súdu. Návrh ministerstva na zrušenie súdu by tak narušil systém poskytovania služieb obyvateľom a orgány činné v trestnom konaní, služby notárov, katastra i archívne služby by mali sťaženú činnosť.

Primátor Čadce pripravuje petíciu

Na nadchádzajúcom stretnutí Združenia miest a obcí Kysúc plánuje primátor Milan Gura predniesť iniciatívu - petíciu. Na tomto stretnutí majú starostovia obcí a primátori miest rozhodnúť o petičnom výbore a začnú so zbieraním podpisov.

autor: redakcia
foto, video: Milan Gura

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: