Nemocnice v Žilinskom kraji sa zhodujú, že prijaté opatrenia sú nedostatočné a oneskorené. Obávajú sa možného zhoršenia situácie.

21.12.2020, Žilina - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu zo dňa 16.12.2020 považuje Žilinský samosprávny kraj a nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva obrany SR v regióne kraja za nedostatočné a oneskorené.

"Vnímame vysoké riziko následkov plynúcich z už dnes kritickej situácie vo vývoji pandémie ochorenia COVID-19 v niektorých regiónoch. Aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v Žilinskom kraji je priaznivejší, preto vyjadrujeme obavu z možného zhoršenia situácie z dôvodu zvýšenej migrácie obyvateľstva z viac zasiahnutých regiónov Slovenska za rodinami, turizmom, lyžovačkou alebo iným športovým vyžitím počas sviatkov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení nemocníc.

Považujeme to za zvýšené ohrozenie pre obyvateľov nášho kraja, najmä zdravotníckych pracovníkov a hrozí riziko preťaženia zdravotníckych zariadení: "Žiadame regionálne úrady verejného zdravotníctva ŽSK, aby v súčinnosti s policajným zborom zvýšili výkon kontrolnej činnosti. My budeme i naďalej informovať verejnosť o nutnosti dôsledne dodržiavať opatrenia pre zabránenie šírenia COVID-19 a prioritne im odporúčať „osobný lockdown“ ako prejav spoločnej zodpovednosti, ktorá je nevyhnutná na elimináciu šírenia nákazy a z toho plynúcich následkov s ohľadom na vyťaženie nemocníc, ambulancií a hlavne vyčerpania ľudských síl v zdravotníctve."

 

Podpísané:

  • Žilinský samosprávny kraj
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
  • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
  • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
  • Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš
  • Oravská poliklinika Námestovo
  • Univerzitná nemocnica Martin
  • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
  • Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: