vystava nova bystrica 011V súčasnosti je v priestoroch budúceho Informačného centra na Mariánskom námestí v Novej Bystrici návštevníkom sprístupnená výstava fotografií s názvom Moja rodná obec v čase. Fotografie prezentujú obce – Nová Bystrica, Vychylovka, Riečnica a Harvelka.

Výstava pozostáva zo štyroch drevených stojanov, na ktorých sú z oboch strán umiestené už spomínané fotografie. V niektorých prípadoch sme však použili reprodukcie, a to z toho dôvodu, aby sme tak vzácne fotografie nevystavili poškodeniu či zničeniu.

Organizátorom výstavy Moja rodná obec v čase sú Obec Nová Bystrica - Komisia školstva, kultúry, športu a cestovného ruchu pri obecnom zastupiteľstve – Mgr. Lenka Bisahová, Ing. Iveta Heltková, Mgr. Elena Jančulová a p. Ľubomír Griga

Jeden panel prezentuje už neexistujúce obce Riečnicu a Harvelku

Obce museli zaniknúť z dôvodu výstavby vodárenskej nádrže, ktorá sa stala zásobárňou pitnej vody pre mnohé obce. Prvé stavebné práce začali prebiehať v roku 1983. Z toho dôvodu boli obyvatelia vysťahovaní z ich rodnej hrudy do rôznych kútov sveta. My však nezabúdame. A práve vďaka fotografiám sme chceli pripomenúť, možno trošku oživiť spomienky na ich život a prostredie, v ktorom žili, všetkým návštevníkom výstavy. Preto na fotografiách uvidíte pôvodných obyvateľov pri práci či zábave, osady, v ktorých žili, či stavby, ktoré tvorili ich pôvabné dedinky.

vystava nova bystrica 011

Ďalší výstavný panel prezentuje Novú Bystricu a Vychylovku. Budovy, stavby, osady, letecké zábery. Z dôb minulých, ale aj súčasných. Je pekné si porovnať vďaka fotografiám, akými zmenami prešla našla obec. Nájsť rozdiely, či spoznať miesta

Tretí panel, pri ktorom sa návštevníci zdržiavajú trošku dlhšie, má svoj názov „Spoznáš niekoho?“ Je to preto, lebo sú tu umiestnené fotografie obyvateľov. Pri práci, zábave, športe... Historické, čiernobiele. Je milé pozorovať, ako návštevníci spoznávajú svojich rodinných príslušníkov, známych či susedov.

vystava nova bystrica 006

Posledný, štvrtý panel, prezentuje súčasnosť. Na fotografiách nájdete okrem budov a stavieb, aj obyvateľov a ich združenia (spevácke zoskupenia, folkloristov, záhradkárov, hasičov, či turistov).

Okrem fotografií, má návštevník k dispozícií aj možnosť kúpy kníh, či propagačných materiálov. V presklenej vitríne nájdete už historické kúsky – staré fotoaparáty. Aby sme výstavu trošku oživili, nainštalovali sme v jednej časti dobové kuchynské náčinie.

vystava nova bystrica 005

vystava nova bystrica 007

Výstava mohla vzniknúť len vďaka ľuďom, ktorí boli ochotní fotografie poskytnúť. Za čo sme im veľmi vďační

A prečo práve výstava fotografií? Dni letia jeden za druhým, dostávame stále nové podnety, zmeny prichádzajú rýchlo, nové zážitky potláčajú do úzadia spomienky a preto sme chceli výstavou trošku „spomaliť čas“. Zaspomínať si na časy minulé vďaka fotografiám, mladším návštevníkom ukázať, ako sa u náš žilo, akými zmenami si obec prešla.

Výstava sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi. Veľa návštevníkov sa vďaka fotografiám vráti k príjemným spomienkam.

Výstava bola otvorená pánom starostom obce Nová Bystrica, Ing. Jozefom Kuricom, 4. septembra a pre návštevníkov bude k dispozícií do 20. septembra.

Jej otváracie hodiny sú:

  • Pondelok – piatok: od 12.00 do 16.00 hod.
  • Sobota – nedeľa: od 14.00 do 16.00 hod.

autor, foto: obec Nová Bystrica

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: