mur historieOCR Kysuce v rámci realizovania jednotného zamerania cestovného ruchu na Kysuciach na osady a chotáre, začala realizovať prvý Múr histórie v obci Korňa.

Ide o unikátny spôsob spojenia záchrany historického dedičstva a architektúry Kysúc s vytvorením atraktívnych miest pre návštevníkov Kysúc. Hlavná myšlienka je záchrana drevených a kamenných stavieb, ktoré sa dnes nachádzajú už v stave len na demoláciu. Drevenice, ktoré zub času poznačil natoľko, že majú prepadnuté strechy, prehnité steny atď, majú väčšinou zachovalé štítové strany, ktoré sú charakteristické pre Kysuckú architektúru. Pri týchto dreveniciach, kamenných stodolách a chlievoch doteraz bola len jedna možnosť a to demolácia a spracovanie na palivové drevo.

Projektom Múru histórie by sme chceli týmto dreveniciam predĺžiť ich život o niekoľko desaťročí. Prenesením len štítovej strany na múry, ktoré budú postavené na atraktívnych miestach v centrách obcí, kde je veľký pohyb návštevníkov. Dotvorením okolia tohto múru vytvoríme atraktívne miesta pre turistov, ale aj domácich, na fotenie, oddych a popri tom pripomenieme históriu osídlenia Kysuckých osád aj vo forme pôvodných fotografii.

OCR Kysuce je organizácia o jednom človeku a nie je v jej silách realizovať takéto projekty samostatne. OCR Kysuce prináša nové myšlienky a vízie, na ktoré potrebuje partnerov na realizácie. V prípade Múru histórie to bolo rozpracovanie prvotnej myšlienky architekta Ing. Stanislava Mikovčáka (záchrany drevenej školy v obci Olešná) až po hľadanie partnera na realizáciu oslovením Kysuckých obcí a miest, ktoré sú členmi OCR Kysuce.

mur historie 002Múr histórie zachráni aj takéto artefakty


Múr sa bude stavať v Korni

Záujem prejavila obec Korňa a ponúkla ako miesto realizácie odbočku na pútne miesto Živčáková, ktoré je známe svojou vysokou návštevnosťou ľudí z rôznych krajín Európy ale aj širšieho sveta.

O zapojení do projektu hovorí starostka Marianna Bebčáková: "Nesmierne ma teší, že práve naša obec bola tou, kde sa projekt zrealizuje. Počas jarných mesiacov som dala zhotoviť projekt, následne som vybavila stavebné povolenie. Počas posledného pol roka som využila svoj voľný čas a popri turistike v našej obci som obzerala rozpadajúce sa dreveničky. Podarilo sa mi dohodnúť s niektorými vlastníkmi rozpadajúcich sa dreveničiek, ktorý ruiny domu darovali obci."

mur historie 004 

OCR Kysuce ponúkla financovanie cez dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby a na obci Korňa boli ďalšie realizačné úkony:

  • zabezpečenie a vysporiadanie pozemku
  • vytvorenie projektovej dokumentácie
  • vybavenie stavebného povolenia
  • oslovenie majiteľov takýchto polorozpadnutých objektov
  • podpis darovacích zmlúv
  • rozobratie týchto objektov a ošetrenie
  • samotná výstavba múru
  • dotvorenie kamenných prvkov stavieb
  • opätovné poskladanie dreveníc a ukotvenie na múr
  • dotvorenie okolia Múru histórie


Stavbu realizuje obec Korňa so šikovnými obecnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi

Samotný projekt Múru histórie sme predložili na konci marca na schválenie Ministerstvu dopravy a výstavby a pred dvoma týždňami sme dostali schválenie projektu. Za túto krátku dobu sa vďaka excelentnej spolupráci s pani starostkou a pracovníkmi obecného úradu podarilo splniť väčšinu spomínaných bodov a začalo sa s výstavbou. Musím však upozorniť, že samotná dotácia postačuje v podstate len na nákup materiálu a preto obec Korňa realizuje celú stavbu so svojimi šikovnými obecnými pracovníkmi a dobrovoľníkmi, ktorí pomáhajú pri rozoberaní dreveníc. Stručne povedané, za málo peňazí sa snažíme vytvoriť unikátny projekt, na ktorý bude pyšná tak obec Korňa, ako aj celé Kysuce.

Toto je pilotný projekt, ale takýchto múrov histórie by sme na Kysuciach chceli vytvoriť viac. Bude to charakteristický prvok Kysúc. Fotkami z týchto miest sa budú návštevníci chváliť na internete, sociálnych sieťach a tým propagovať Kysuce a jej históriu.

Dokončenie Múru histórie v Korni plánujeme na koniec augusta 2020.

autor: Radovan Jakuš
foto: Marianna Bebčáková

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: