cadca zeleznicna stanicaÚsek medzi Čadcou a Českou republikou sa dočká modernizácie. Okrem iného sa má zvýšiť prevádzková rýchlosť v danom úseku. Železničný tunel Krásno – Čadca je stále braný ako možnosť.

 

Podľa našich informácií by sa rekonštrukcia trate mala financovať z prostriedkov EÚ. V hre je stále aj realizácia železničného tunela v Krásne nad Kysucou. Tunel by tak bol jedným z najdlhších železničných tunelov na Slovensku. Bližšie k realizácií má však úsek Čadca – smer Česká republika. Na naše otázky nám odpovedal Michal LUKÁČ, hovorca ŽSR.

Aký je plán modernizácii železničných tratí na Kysuciach?

"ŽSR, cestou spoločnosti Reming Consult,a.s. so sídlom v Bratislave zabezpečuje projektovú prípravu stavby „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou(mimo), železničná trať“. Projektová príprava stavby je v úseku železničnej trate Krásno nad Kysucou - ŽST Čadca pozastavená do doby posúdenia štúdie realizovateľnosti, ktorá v súčasnosti prebieha. Po jej posúdení bude vybraný variant, pre ktorý bude potrebné spracovať novú, príp. aktualizovať existujúcu projektovú dokumentáciu a zabezpečiť inžiniersku činnosť.
Pre úsek železničnej trate ŽST Čadca (mimo) – štátna hranica SR/ČR sú vydané stavebné povolenia, na základe ktorých bude stavba realizovaná."

modernizacia zeleznica cadcaČadčianska stanica na svoju rekonštrukciu ešte bude čakať. (pravdepodobne v rámci iného projektu)

Poznáme termíny realizácie časti Čadca - smer Česká republika?

"Pre úsek železničnej trate ŽST Čadca (mimo) – štátna hranica SR/ČR v súčasnosti ŽSR pripravujú podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavebných prác. Termín začatia realizácie stavebných prác závisí od priebehu verejného obstarávania, lehota výstavby je 30 mesiacov od odovzdania prvého staveniska. Samotné vyhlásenie verejného obstarávania je podmienené súhlasom Ministerstva dopravy a výstavby SR."

Pracuje sa teda aj s možnosťou realizácie tunela v oblasti Krásno nad Kysucou – Čadca?

"V rámci spracovanej štúdie realizovateľnosti bola jedna z možností aj realizácia tunela." - odpovedal Michal LUKÁČ

Na Kysuciach sa už modernizovali desiatky kilometrov železníc, ostávajú nám ešte dva náročné úseky. Kým na úseku Krásno nad Kysucou - Čadca stále nie je rozhodnuté trasovanie trate, úseku Čadca - ČR, zdá sa, nič nebráni realizácií.

Autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: