ms janka kralaNová trieda je výsledkom rekonštrukcie priestorov, ktoré sa doteraz využívali na skladové účely.

V materskej škole Janka Kráľa na Žarci pribudla nová trieda. Rekonštrukcia priestorov - triedy a sociálnych zariadení - ktorá začala v septembri 2020 je dokončená a objekt je odovzdaný do užívania materskej škôlky.

Na projekte sa podieľalo Mesto Čadca ako aj súkromní partneri, ktorí na podnet JUDr. Petra Strapáča, PhD. boli ochotní prispieť, či už sponzorsky alebo zakúpením rôzneho materiálu a poskytnutím pracovnej sily na túto rekonštrukciu.

"Je veľmi chválihodné, že aj v týchto ťažkých časoch boli súkromní podnikatelia ochotní prispieť na rekonštrukciu triedy, ktorá má slúžiť na krúžkovú činnosť tak, aby bolo vybudované komplexné zázemie. Rekonštrukciou prešla celá trieda, to znamená, vyspravenie stien, omaľovanie, nová elektroinštalácia so svietidlami, položenie koberca a linolea, zabudovanie nových dverí spoločne s vydláždením a obložením kúpeľne a toaliet, ako aj osadením novej sanity a výhrevných zariadení na teplú vodu," informuje Peter Strapáč.

ms janka krala v

Trieda sa bude využívať na krúžkovú činnosť

Trieda je takmer po 3 týždňoch prác takmer plne funkčná a pripravená na užívanie. Z dôvodu opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 nemôže škôlka momentálne naplno rozvinúť krúžkovú činnosť, ktorá mala v týchto priestoroch prebiehať. V budúcnosti je v pláne priestor využiť na vyučovanie anglického jazyka, výučbu mažoretiek, maliarsky krúžok a pod.

"Veľká vďaka patrí Mestu Čadca a Ing. Milanovi Gurovi – primátorovi, ktorý poskytol z oddelenia školstva finančný príspevok vo výške 3 000 €. Taktiež veľká vďaka patrí Ladislavovi Bobčíkovi, Andrejovi Kukurdíkovi, Jozefovi Hudecovi, Jozefovi Kráľovi, Mariánovi Švancárovi, Matúšovi Gavlákovi, ktorí sa podieľali či už sponzorsky alebo dodaním materiálu na vybudovaní tejto škôlky. Pevne verím, že už čoskoro budú môcť tieto novo vynovené priestory slúžiť deťom a učiteľom na výučbu tak, aby pekne ožili a boli plnohodnotne využité," dodáva Peter Strapáč.

Veľká vďaka patrí iniciátorovi projektu Petrovi Strapáčovi, ktorý sa odhodlal tieto priestory sfunkčniť a urobiť z nich dôstojné miesto pre výučbu malých škôlkarov.

autor: redakcia
foto: Peter Strapáč

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: