leto kysucka kniznica 004Aj počas leta si Kysucká knižnica v Čadci pre svojich návštevníkov pripravila bohatý program, v ktorom nechýba letný tábor, zábavné prázdninové dopoludnia či výstavy.

Nie je knižnica ako knižnica. Tá kysucká v Čadci je svojim spôsobom výnimočná. Nie je to len tým, že za bývalého Československa bola ojedinelou a výnimočnou experimentálnou knižnicou a priekopníčkou nových knižničných metód, koncepcií činností a služieb. Je to predovšetkým tým, že v nej pracoval a pracuje zanietený tím odborníkov a ľudí, pre ktorých je práca poslaním. Kysucká knižnica v Čadci je preto synonymom moderného kultúrneho stánku rodinného typu, informačným centrom regiónu a živým pulzujúcim organizmom slúžiacim širokej verejnosti. V jej moderných a estetických priestoroch sídli a rozvíja svoju činnosť Kysucké rozprávkové kráľovstvo. Najmladších návštevníkov privíta detský kútik z množstvom hier a hračiek, rozprávková chalúpka i letná čitáreň, ktorá deťom i rodičom poskytuje príjemné prostredie na štúdium i hry. Každý návštevník, či už batoľa, deva, mládenec či bard, nájde tu pramene poznania, oázu pokoja, oddych i relax.

Galéria originálov výtvarných majstrov i neprofesionálnych umelcov, bohatý fond artotéky, klubová činnosť a množstvo súťaží vytvára možnosť rozvíjať individuálne umelecké sklony a ambície. Množstvo vzdelávacích a kultúrnospoločenských podujatí a aktivít, kvalita a množstvo poskytovaných knižnično-informačných služieb, zvyšujúci sa počet čitateľov a návštevníkov radí knižnicu medzi najatraktívnejšie verejné knižnice na Slovensku. Centrom literárneho života sa stáva Čadca aj zásluhou organizovania dvoch celoslovenských literárnych súťaží – Jašíkove Kysuce a Jurinova jeseň. Za svoju vynikajúcu činnosť získala knižnica mnoho ocenení – v poslednom období cenu Slovenskej Asociácie Knižníc za aktívny čin knižnice „SAKAČIK 2017“ za realizáciu mikroprojektu pod názvom „Kysucká knižnica v Čadci a Żywiecka Biblioteka Samorzadowa – centrá informácií o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničných regiónov“ a v celoslovenskej súťaži Knižnica roka 2018 získala čestné uznanie Ministerstva kultúry SR za svoju edičnú činnosť.

Svoje služby ponúka aj počas letných prázdnin a dovolenkového obdobia. Pravidelný cyklus zábavných dopoludní pre prázdninujúce deti „Leto v knižnici“, Týždenný letný tábor pre detských čitateľov „Knihuľko“, programy pre účastníkov letných táborov a materské školy, či školské kluby, ale i výstavy a exkurzie do pamätných izieb v priestoroch knižnice. Pracovníci knižnice počas leta navštevujú hospitalizované deti v Kysuckej nemocnici v rámci dlhoročného projektu „Pekné slovo lieči“, materské škôlky v meste a imobilných obyvateľov v centrách sociálnych služieb. Okrem kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktoré pripravujú pre obyvateľov týchto zariadení, zabezpečujú i donášku knižných dokumentov priamo do rúk čitateľa, ktorý vzhľadom na svoje zdravotné znevýhodnenie nemôže navštíviť knižnicu osobne.

Kysucká knižnica v Čadci má čo ponúknuť, je tu pre všetkých a srdečne privíta každého nového návštevníka. Čarovný svet rozprávok, krásy umeleckého slova, hudby, umenia a literatúry je tu pre vás. Príďte a presvedčte sa.


Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: