nove kupalisko knmNedostavanú budovu plavárne zbúrajú. Na jej mieste vyrastie kúpalisko. Začiatkom októbra poslanci na zastupiteľstve v Kysuckom Novom Meste schválili projekt Plaváreň. Z dlhoročnej ruiny sa tak stane kúpalisko. 

Desiatky rokov bilo do očí schátraným vizuálom ako vystrihnutá kulisa z hororového filmu. Neskoršími nehodami a nešťastiami bilo na poplach. Torzo nedostavanej plavárne v lukratívnej oblasti po vstupe do Kysuckého Nového Mesta na nábreží rieky.

Miesto opakovaných návštev mestskej polície pre nezodpovedné vyčíňanie mládeže experimentujúcej s drogami, ale aj pre vyháňanie občanov bez domova pre potenciálne nebezpečenstvá vyplývajúce zo statiky konštrukcie (v kombinácii s nestabilitou rovnováhy alkoholom podgurážených návštevníkov). Miesto po opakovaných hasičských zásahoch požiarnikov. Miesto neslávne známe z tituliek celoštátnej tlače pre vyhorenie ľudského života v minulom roku.

Miesto, s ktorým sa po rokoch bezcieľnych diskusií rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva na čele s primátorom mesta Mariánom Mihaldom urobiť rázny krok - k jeho likvidácii a pretransformovaniu na miesto prinášajúce zdravie, relax, kultúru.

Súčasný stav

Metamorfózy. Z ruiny kúpalisko

Pred pár týždňami dalo mesto vyhotoviť architektonickú štúdiu s názvom Projekt plaváreň. O vypracovanie sa zaslúžili pani Dagmar Kapustová a Tereza Dupkalová.

Ide o vizuálny návrh potenciálneho rekreačného areálu s plochou viac ako 9 tis.metrov štvorcových. Štúdia zahŕňa 3 bazény, detské ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, stánky s občerstvením, amfiteáter so 160 miestami na sedenie a ďalšou využiteľnou plochou na sedenie aj státie, 52 parkovacích miest (z toho 3 pre imobilných obyvateľov).

Rozhodnutie mesta nepostaviť na mieste pôvodne plánovanú budovu celoročnej krytej plavárne bolo podložené odhadovanou ekonomickou nenávratnosťou a vysokým potenciálom nežiaduceho zadĺženia mesta. Poslanci navyše v diskusii o návrhu jednohlasne vyjadrili požiadavku nadkrytia plaveckého bazéna a zabezpečenia nevyhnutného vykurovania aspoň jedného bazénu tak, aby mohol byť využívaný nielen v letných mesiacoch, ale podľa možností čo najdlhšie, ideálne celoročne.

Pár poslancov navrhovalo vypracovať štúdiu ekologickej návratnosti, ostatní poslanci boli za rekreačný areál za každých okolností; prípadná (ne)ziskovosť a hospodársky výsledok nemôžu byť určujúcim momentom pre vyriešenie otázky nefunkčnej a nebezpečnej plochy, akou sa nedostavaná budova rokmi stala. Prvoradé je zdravie občanov, právo na rekreáciu, právo na bezpečné okolie veľkej časti mesta. Areál poskytne možnosti sezónnych pracovných možností a študentských brigád.

vizualizacia kupalisko knm

Čo hovorí na plán architektka Ing. Dagmar Kapustová?

Predmetom architektonickej štúdie je revitalizácia okolia jestvujúcej rozostavanej budovy krytej plavárne v Kysuckom Novom Meste. Zámerom je využitie územia pre výstavbu kúpaliska s ihriskami a zariadeniami pre voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín obyvateľov Kysuckého Nového Mesta a okolia.

V súčasnosti sa na parcele nachádza budova rozostavanej krytej plavárne, s ktorou sa v rámci tejto architektonickej štúdie neuvažuje a navrhuje sa jej celková asanácia. Suť z demolácie sa plánuje čiastočne využiť na svahovanie amfiteátra, ktorý by mal vzniknúť na ploche jestvujúcej budovy plavárne.

Ako bude vyzerať nový areál?

„Nosnú časť areálu tvorí kúpalisko pozostávajúce s dvoch bazénov. Viacúčelový bazén 25x38,6 m je rozdelený na rekreačnú časť (25x25 m) a plaveckú časť (25x8 m), obe časti sú prepojené vodným koridorom a polostrovčekom s dreveným mostíkom a detský bazén s rozmermi 8x8 m. 2 obslužné budovy vrátane rýchleho občerstvenia, amfiteáter, samostatne prístupné 2 ihriská na plážový volejbal, detské ihrisko, plochy na hry, plochy na slnenie, rekreáciu a spevnené a parkovacie plochy. Všetky funkcie sú navzájom poprepájané ako aj samostatne využívateľné,“ uvádza Dagmar Kapustová.

kupalisko knm v

Je toto vhodná lokalita?

Predmetná lokalita má výhodnú polohu v rámci mesta. Dagmar Kapustová vysvetľuje:

  • je ľahko dostupná peši, bicyklom - plánované napojenie na cyklotrasu, stojany na bicykle v rámci areálu, verejnou dopravou (autobusová zástavka na ul. Dlhomíra Poľského)
  • má spojenie s mestskou časťou Budatínska Lehota (lávka cez rieku Kysuca) ako aj individuálnou automobilovou dopravou (nové parkovisko 49+3 parkovacích státí + možnosť parkovania pri Spojenej strednej škole)
  • nachádza sa priamo pri nábreží rieky Kysuca, v blízkosti školských areálov ZDŠ Nábrežná a Spojenej strednej priemyselnej školy. Hlavný vstup do areálu je situovaný od ulice Nábrežnej. Ihriská na plážový volejbal budú mať aj samostatný vstup z plánovanej cyklotrasy popri rieke Kysuca

kupalisko v2

Schválené financie na projektovú dokumentáciu

Vo štvrtok 8.10.2020 poslanci na „mimoriadnom“ zasadnutí schválili financie na následné vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude ďalším hmatateľným vyjadrením vážnosti plánovanej stavebnej činnosti. Mesto na ňu vyhradilo finančný obnos do výšky 50 tisíc eur.

„Dokumentácia (predpríprava na potenciálne stavebné povolenie) je navyše konkretizujúcim, a teda kľúčovým činiteľom pre rozhodovanie o začatí samotného stavebného konania. Ukáže predpokladané finančné výdavky na stavbu, predloží úvahy o možnostiach financovania, vytvorí podhubie pre aktívne začatie stavebných prác. Na vypracovanie projektovej dokumentácie mesto vyhlási verejnú súťaž,“ informuje primátor Ing. Marián Mihalda.

"Dúfajme, že ak sa nad nábrežím Kysuce budú najbližšie mesiace dvíhať kúdoly dymu, nebudú od ďalšieho požiaru, ale od pracovného zápalu a definitívnej asanácie kysuckonovomestskej atrapy. Veríme, že potenciál zelenej plochy nábrežia sa využije naplno, pre ľudí, pre tých, ktorí v meste chcú plnohodnotne žiť. Lebo mesto netvoria prázdne a tiché múry, mesto tvorí spoločnosť,“ dodáva primátor.

autor: redakcia
foto: Dagmar Kapustová

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: