priehradaVyužite výnimočnú príležitosť a pozrite si vodnú nádrž Nová Bystrica aj z vnútra. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody Slovenský vodohospodársky podnik pripravil pre organizované skupiny, ako i pre širokú verejnosť dni otvorených dverí na viacerých vodných stavbách ako napríklad Kráľová, Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Ružín a Domaša.
Keďže v našom regióne máme vodnú nádrž Nová Bystrica, využite túto príležitosť a naplánujte si jej prehliadku.

Táto nádrž slúži predovšetkým ako zdroj pitnej vody, ktorá smeruje do úpravovne pitnej vody a odtiaľ je distribuovaná do okresov Žilina a Čadca ako pitná voda. Slúži tiež na zadržanie povodňovej vlny z tejto doliny a vysťahovaných obcí Harvelka a Riečnica.

Prehliadka bude prebiehať v dňoch 22. a 23.3.2019 od 9:00 do 15:00 hod.

  • Piatok 22.3.2019 – vstup výhradne určený pre organizované skupiny a študentov
  • Sobota 23.3.2019 – vstup pre širokú verejnosť

nova bystrica 018

Podmienky:

  • Vstup do Vodnej stavby je na vlastné riziko.
  • Vstup detí od dovŕšenia 6. roku života.
  • V zmysle GDPR si vyhradzujeme právo vyhotoviť a použiť fotografie zo Dňa otvorených dverí na propagačné účely SVP.

Pracovníci Slovenský vodohospodársky podniku upozorňujú, aby ste nepodcenili pevnú obuv a teplé oblečenie, nakoľko je vo vodných stavbách vlhko a chladno. Prehliadka vodných stavieb a ich súčastí, nie je vhodná pre ľudí trpiacimi klaustrofóbiou, strachom z výšky,…

Vstupné je ZDARMA

Zdroj foto: Obec Nová Bystrica

Staňte sa priateľom Kysúc:

Môže vás zaujať