D3 zeleny most1O pripravovanom ekodukte vo Svrčinovci sa už písalo mnoho. Teraz však dostáva reálne línie, diaľničiari vyhlásili súťaž na zhotoviteľa.

Potrebujú Kysuce ekodukty?

S vysvetlením nám pomohol RNDr. Peter Drengubiak z CHKO Kysuce: "Ekodukty sú úplne bežné stavby vo svete, stačí si vyhľadať problematiku týchto stavieb v Európe, kde sú ich postavené stovky. Slovensko ako jedna z mála krajín v Európe je na chvoste v zabezpečovaní ochrany prírody (nielen ekoduktov). Čo sa týka Kysúc, ide o región kde sa táto problematika rieši nie za 5 min. 12, ale 5 min. po 12nástej. Ide o migračnú priechodnosť krajiny pre zver."

Na Slovensku zatiaľ máme 3 zelené mosty, ekodukt vo Svrčinovci teda bude v poradí štvrtý. Vo svojej správe upresňuje NDS: "Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-Karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4%."

Potrebu výstavby ekoduktu vysvetľuje NDS

V staršom vyjadrení ozrejmuje NDS potrebu výstavby ekoduktu slovami: "Potreba vybudovania predmetného ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do biokoridoru, čo malo za následok jeho zúženie. To, že je nutné vybudovať ekodukt, potvrdzuje aj posúdenie vplyvov stavby na územie sústavy Natura 2000 spracované na predmetné územie - navrhuje vzniknutý zásah do migračného koridoru riešiť vybudovaním systému ekoduktov. Výstavba ekoduktu bola podmienkou schválenia nenávratného finančného príspevku pre projekt D3 Svrčinovec – Skalité zo strany Európskej komisie.

Slovenská republika, v zastúpení rezortom dopravy, potvrdila zástupcom Európskej komisie záväzok, že predmetný koridor vybuduje. Len zdôrazníme, že v prípade, ak by sa daný ekodukt nerealizoval v čo najskoršom možnom termíne, bola by naša krajina povinná vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 mil. €. Migračný biokoridor má význam najmä z medzinárodného hľadiska, pretože umožňuje migráciu veľkých šeliem do Českej republiky".

D3 zeleny most1

Aká bude cena ekoduktu?

Ekodukty vo všeobecnosti sú náročné stavby, kysucký ekodukt má stáť podľa predpokladov 17,8 milióna Eur. NDS už spustila súťaž na zhotoviteľa stavby.

V čom bude náš ekodukt výnimočný?

Prvou zaujímavosťou je, že len niekoľko kilometrov od nášho ekoduktu plánuje Česká republika vybudovať vlastný: "K výstavbe ekoduktu v ČR sa pred približne 10timi rokmi zaviazala vláda ČR, a to z dôvodu zvýšenia dopravy z dôvodu zabezpečenia logistiky medzi závodmi KIA (SK) a Huyndai (CZ) z čoho vyplýva nárast dopravy a zároveň bariérový efekt pre migrujúce zvieratá, predovšetkým veľké šelmy. Tento ekodukt má byť široký 50 m," upresňuje RNDr. Peter Drengubiak.

Druhou zaujímavosťou je, že ekodukt preklenie zároveň železnicu a aj hlavný ťah v smere na Českú republiku.

D3 zeleny most2

Ovplyvní výstavba zeleného koridoru výstavbu R5 – teda posilnenie hlavného cestného ťahu v smere do Čiech?

Podľa zverejnenej vizualizácie vznikajú obavy, či toto dielo takpovediac nepochová realizáciu rýchlostnej cesty R5 – teda spojenie D3 v smere na Poľsko a jej prepojenie s Českou republikou. Túto otázku sme preberali s Ľubomírom Jánoškom – poradcom VÚC v otázke mobility: "Z výkresov je viditeľné striktné oddelenie “železničného” zeleného mosta a “cestného “ekoduktu. To dáva priestor umiestniť R5 mimo zastavané územie Svrčinovca."

Rovnakú otázku sme dnes položili aj priamo Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá odpovedala: „Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR je súčasťou základného systému diaľničných a rýchlostných ciest. Všetky potrebné údaje smerového a výškového vedenia trasy, ako aj kategórie R5, budú z hľadiska environmentálneho, technického a ekonomického posúdené v rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie stavby.“

Ľubomír Jánoška, poradca pre mobilitu VÚC na sociálnej sieti vyjadril k tejto téme mierny optimizmus: "Po dôslednom preštudovaní projektov ekoduktu, štúdií R5 a rekonštrukcie železničnej trate Čadca - Jablunkov mi vychádza, že sa to dá zvládnuť. Vieme natrasovať R5 v myslenom koridore mimo zastavané územie obce Svrčinovec.To je dobré zistenie".

autor: redakcia
foto: NDS

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: