jozef mozolPoradcovi ministra dopravy pre Kysuce sa za pomerne krátky čas podarilo posunúť vpred viaceré projekty.

Jozef Mozol sa ako poradca ministra dopravy pre región Kysuce podieľa podieľa na zrealizovaní niekoľkých projektov. Podarilo sa mu zabezpečiť vzájomnú koordináciu projektanta diaľnice D3 Žilina, Brodno - KNM a projektanta Kysuckej cyklotrasy, čím sa odstránia kolízne body. Získal aj vyjadrenie z odboru ŽP OÚ v Čadci k projektu modernizácie železničnej trate Čadca, (mimo) - štátna hranica SR - ČR. Vyjadrenie je dôležité, pretože by bez neho nemohli Železnice slovenskej republiky (ŽSR) požiadať o nenávratný finančný prostriedok.

jozef mozol2Okrem toho získal kladné stanovisko ŽSR starostke obce Svrčinovec k realizácii oddychovej zóny. Navyše koordinuje komunikáciu medzi Slovenskou správou ciest a starostom obce Košťany nad Turcom a priľahlých obcí, a tak pomáha urýchliť proces pri prestavbe križovatky.

V súvislosti s uvedenými aktivitami sme sa J. Mozola opýtali na podrobnosti pri jednotlivých projektoch.

Ako vyzerá projekt modernizácie železnice do ČR?

Hodnotiaca komisia pre posudzovanie predložených ponúk na modernizáciu úseku Čadca (mimo) – štátna hranica SR/ČR začala svoju činnosť 12.7.2021. Predbežný odhad je taký, že vyhodnotenie ponúk a následný podpis zmluvy o dielo by mohol prebehnúť do konca novembra 2021.

Bolo by to optimálne aj z hľadiska prípravy staveniska a úvodných prác počas zimných mesiacov. Tento projekt má lehotu výstavby 25 mesiacov a najdôležitejšou správou je, že finančné zdroje pre realizáciu tohto projektu sú vyčlenené.

V prípade dlhšieho trvania procesu verejného obstarávania má ministerstvo dopravy pripravený aj plán B, v zmysle ktorého by bolo financovanie projektu rozdelené do dvoch programových období.

Stretli ste sa aj so starostkou Svrčinovca. Došlo k dohode?

Na úvod by som rád zdôraznil, že jednou z mojich náplní práce poradcu ministra je byť nápomocný starostom a primátom v regióne. Na základe toho ma oslovila pred pár týždňami aj pani starostka Svrčinovca, ktorá potrebovala získať kladné stanovisko od Železníc SR v rámci projektu obecnej oddychovej zóny. Hneď som začal v danej veci konať a zorganizoval na pôde obecného úradu pracovné stretnutie za účasti starostky, investičného a prevádzkového riaditeľa ŽSR, kde sme sa veľmi rýchlo dokázali dohodnúť. Medzičasom už bolo pani starostke doručené kladné stanovisko a aj touto cestou sa chcem poďakovať ŽSR za ústretový prístup.

Štátny tajomník na Ministerstve dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť sa vyjadril, že zabezpečujete koordináciu prípravy diaľničného úseku D3 Žilina, Brodno - KNM s projektom Kysuckej cyklotrasy. Podarilo so tieto projekty zosúladiť?

Už len samotný fakt, že sa mi podarilo dostať za jeden stôl všetkých projektantov, považujem za veľký krok vpred. Pred niekoľkými týždňami sme absolvovali prvé veľké pracovné stretnutie k zosúladeniu týchto projektov, kde okrem mňa boli prítomní aj zástupcovia ministerstva dopravy, NDS, Žilinského samosprávneho kraja, mesta KNM a projektové tímy.

Na tomto stretnutí sme identifikovali predpokladané kolízne body a dohodli sa na ďalšom postupe v rámci projekčných prác cyklotrasy. Už v najbližších dňoch sa uskutoční druhé veľké pracovné stretnutie v sídle NDS, kde si spoločne prejdeme zapracované pripomienky. Som veľmi rád, že všetky zúčastnené strany aktívne spolupracujú a pevne verím, že sa nám v dohľadnej dobe podarí zosúladiť tieto dva významné projekty.

autor: redakcia

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: