vlakova stanica cadcaJednotná tarifa, prestupné lístky a kombinovanie autobusovej a železničnej dopravy. Kysuce sú zapojené do 1. fázy Integrovaného dopravného systému.

„Poslaním Integrovanej dopravy Žilinského kraja je udržiavanie a zvyšovanie počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vytvorenie kvalitnej integrovanej dopravy je účinný prostriedok v snahe obmedziť individuálnu automobilovú dopravu,“ uvádza spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja na webe.

V Žilinskom kraji sme už zaznamenali spôsoby ako zjednodušiť dopravu verejnou dopravou, napr. zavedením možnosti platiť platobnými kartami či smartfónmi. V 1. štvrťroku sa do ostrej prevádzky prevádzky má zaviesť 1. fáza systém integrovaného dopravného systému. Zapojenie do 1. fázy IDS potvrdili ŽSK aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR a mestá Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca.

Aké možnosti získajú cestujúci?

  • Cestujúci, ktorí využijú jednotnú dopravnú kartu, cestujú verejnou dopravou výhodnejšie, jednoduchšie a ekologickejšie.
  • Jednotná tarifa a prestupné lístky umožnia kombinovať autobusovú dopravu so železničnou bez zbytočných komplikácií a výdavkov navyše.
  • Pre cestovanie z obce do Žiliny, bude možné využiť predplatný cestovný lístok aj na prepravu v MHD Žilina.
  • V rámci regiónu ide o systémové prepojenie medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov: železničnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy a systémov mestskej hromadnej dopravy krajského mesta a ostatných mestských aglomerácií.

Výhody jedného cestovného lístka

„V rámci skúsenosti, kde je plne funkčná integrovaná doprava, t. j. existuje spoločný časový prestupný lístok na všetky módy verejnej dopravy, prináša to svoje ovocie. Záujem cestujúcich o takúto službu neustále stúpa a podporuje sa tým rozvoj územia, šetrí sa životné prostredie a rastie ekológia dopravy.

Príkladom je min. susedná ČR, kde takmer vo všetkých krajoch už majú zavedenú IDS. Naším hlavným cieľom je min. stabilizovať počet cestujúcich (postupne aj zvyšovať), čím sa znížia nároky na financovanie strát dopravcov z pohľadu jednotlivých samospráv či štátu.

Súčasný stav (aj mimo pandémie COVID 19) bol taký, že z roka na rok klesá počet cestujúcich v jednotlivých módoch verejnej dopravy a tým sa zvyšujú nároky na jej financovanie z verejných rozpočtov. Naším cieľom je tento fakt zvrátiť,“ uvádza Richard Staškovan zo spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.

Integrácia má uľahčiť dochádzanie verejnou dopravou

„Samotná integrácia úplne nevyrieši nedobudovanú nadradenú cestnú infraštruktúru na Kysuciach (obrovské množstvo tranzitnej nákladnej dopravy), ale veríme, že min. zmierni dopady na cestujúcu verejnosť a uľahčí proces dochádzania za prácou či štúdiom do krajského mesta,“ uvádza Richard Staškovan.

V oblasti dopravy je stále čo zlepšovať

Zavedenie integrovanej dopravy síce prináša svoje výhody, no nemôžeme zabúdať napr. na stav autobusových či železničných staníc. Pri staniciach chýbajú možnosti parkovania, samotné stanice sú v zlom stave. Tieto problémy však nerieši priamo župa, ale dopravcovia, vlastníci a prevádzkovatelia dopravnej infraštruktúry.

autor: redakcia
foto: V. Juriga

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: