Kysucké múzeum v Čadci sa pustilo do náročného projektu, ktorého výsledkom je optimalizácia a modernizácia depozitára. Ten sídli vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

"Pri tom množstve kancelárskej práce, na ktorú sa za posledné roky mení ochrana prírody, je každá praktická činnosť pre zlepšenie habitatov i hniezdnych možností vtáctva vítaná," uvádza Peter Drengubiak a opisuje ako prebiehali práce na stabilizovaní hniezda orla skalného.

Vďaka novému vybaveniu a pomôckam sa žiaci môžu naučiť cenné zručnosti v novej školskej dielni.

V online sérii šachových turnajov Spektrum chess obsadila šikovná Kysučanka bronzovú priečku.

Večerná poézia očami Viktora Jurigu.

Popolcová streda - začiatok pôstu. Po zvyčajne veselom fašiangovom období (tento rok kvôli pandemickej situácii sme si fašiangy neužili) nastáva čas útlmu, čiže pôstu. Ten začína na Popolcovú stredu, ktorá pripadá tento rok na 17. február 2021.

Knihy zrevidovali na menší počet a zakúpia nové, zaujímavé tituly. Vyradené knihy knižnica daruje občanom mesta či inštitúciám, ktoré prejavia o ne záujem.

Odhalenie pamätnej tabule Mons. Ľudovítovi Balážimu vyvolalo živé spomienky farníkov z Krásna nad Kysucou a Zborova nad Bystricou, na jeho duchovnú prácu, ktorú tu zanechal. 

Poznáme výhercu ďalšej súťaže, ktorá prebiehala v spolupráci s Bukovom. Tentokrát sa šťastie usmialo na Marcela zo Svrčinovca.

Chodby a triedy ZŠ s MŠ E. A. Cernana opäť „ožili“, deti sa do školy vrátili 8. februára 2021.

Môže vás zaujať